ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ 19.000 € ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ

malakΣε νέες απευθείας αναθέσεις έργων και προμηθειών προχώρησε ο δήμαρχος Τυρνάβου βάσει αποφάσεών του που υπέγραψε στις 16 και 22 Οκτωβρίου και αναρτήθηκαν στη «Διαύγεια» στις 21 και 22 Οκτωβρίου.

Οι νέες αυτές αναθέσεις είναι της τάξης των 19.000 ευρώ και έρχονται ως συνέχεια άλλων αναθέσεων δεκάδων χιλιάδων ευρώ που έχει κάνει ο δήμαρχος το τελευταίο διάστημα.

Οι νέες αυτές αναθέσεις αφορούν:

– Τις επισκευές ηλεκτροφωτιστικών  στη δημοτική ενότητα Αμπελώνα αντί του ποσού των 1.476,00€ πλέον ΦΠΑ 23% 339,48= 1.815,48€.

– Τις επεμβάσεις και συντηρήσεις πάρκων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων στην τοπική κοινότητα Δένδρων αντί ποσού 5.860,00€ (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 23% 1.347,80€)=7.207,80€

– Τη συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) αντί του ποσού των 6.500,00€ πλέον ΦΠΑ 23% 1.495,00= 7.995,00€.

– Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας βιβλίων έναντι αμοιβής 1.000,00€

– Την προμήθεια διχτύων για εστίες γηπέδου έναντι 492 € και

– Την προμήθεια ανταλλακτικών εκτυπωτών και Η/Υ έναντι 850 €.

Και ενώ μπορεί να είναι η απευθείας ανάθεση ως διαδικασία νόμιμη, δεν παύει να προκαλεί ερωτήματα για το πώς επιλέγεται ο κάθε ανάδοχος και πόσοι άλλοι κλήθηκαν και έχουν δώσει προσφορές για τα ίδια έργα ή τις προμήθειες.

Ας δώσει τις απαντήσεις ο δήμαρχος που δεν πρέπει να ξεχνά ότι όσα είναι νόμιμα δεν είναι και ηθικά και μάλιστα όταν σε λίγους μήνες έχουμε εκλογές.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com