ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ

fvtobΘετική γνωμοδότηση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 26,26 MW» φερόμενης ιδιοκτησίας «SPES SOLARIS – SOLAR CONCEPT A.E.» στη θέση «Δεκαοχτάρια» (στη βόρεια είσοδο της Λάρισας σε αγροτική περιοχή πλησίον του πρώην Εργοστασίου Ζαχάρεως και σε επαφή με τη σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών – Θεσσαλονίκης), προκειμένου να χορηγηθεί η έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, έδωσε κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο Λάρισας.

Με την απόφασή του το δ.σ. γνωμοδοτεί θετικά για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού πάρκου, με τις κάτωθι επισημάνσεις:

1) Το ρέμα που αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με το σχεδιασμό του φράγματος Γυρτώνης και τις σχετικές πληροφορίες, προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί ως διώρυγα. Θεωρούμε απαραίτητο να εξεταστεί η πιθανότητα κατασκευής του, ώστε να μην παρεμποδίσει η κατασκευή των φωτοβολταϊκών το μελλοντικό έργο.

2) απαιτείται να προσκομισθεί η έγκριση της ΙΕ’ Εφορείας Προϊστορικών και

Κλασικών Αρχαιοτήτων, καθώς και του Δασαρχείου,

3) συνιστάται για λόγους ασφαλείας να δεσμευθούν οι μελετητές για την τήρηση των ελάχιστων προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας κατά τη φάση κατασκευής (ασφάλεια εργαζομένων, περίφραξη εργοταξίου), όσο και κατά τη λειτουργία του έργου (αποτροπή ατυχημάτων), σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/28-8-96 δηλαδή να εκπονηθούν Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας και να ορισθεί υπεύθυνος ασφαλείας του έργου

4) μετά το πέρας της κατασκευής πρέπει να απομακρυνθούν οποιαδήποτε άχρηστα υλικά και τυχόν μηχανήματα, να μεταφερθούν σε εγκεκριμένους χώρους απόρριψης και να αποκατασταθεί το τοπίο στη φυσική του μορφή. Το ίδιο πρέπει να τηρείται και σε περίπτωση βλάβης ή κατάργησης έστω και μεμονωμένων φωτοβολταϊκών μονάδων κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, ώστε να αποφευχθεί η συγκέντρωση άχρηστων μηχανημάτων

5) συνιστάται να διαμορφωθεί περίφραξη και όριο με φύτευση κατάλληλου ύψους, ώστε να μη δημιουργείται οπτική όχληση στην είσοδο της πόλης και να αποφεύγεται η θάμβωση των διερχόμενων οδηγών, χωρίς ταυτόχρονα να σκιάζονται τα φωτοβολταϊκά στοιχεία (ούτως ή άλλως τοποθετούνται σε υποχρεωτική απόσταση από το όριο).

6) κατά τα άλλα να πληρούνται οι προδιαγραφές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com