“ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ” ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΚΑΠ

evrokΗ Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο ενέκρινε τη νομοθετική δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) 2014-2020, με τη ψήφιση των τεσσάρων νέων Κανονισμών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου:

1. Για τη θέσπιση κανόνων για τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει του καθεστώτος στήριξης στο πλαίσιο της ΚΑΠ

2. Για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων  (Κανονισμός  ενιαίας ΚΟΑ)

3. Για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό  Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

4. Για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής

5. Για τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων σχετικά με τη στήριξη για την αγροτική ανάπτυξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την τροποποίηση του νέου Κανονισμού για την αγροτική ανάπτυξη  σε ότι αφορά τους πόρους και την κατανομή τους, για το έτος 2014, καθώς και για την τροποποίηση του Κανονισμού του Συμβουλίου Αρ. 73/2009 και των νέων κανονισμών για τις άμεσες ενισχύσεις, τον οριζόντιο κανονισμό και την ενιαία ΚΟΑ των γεωργικών προϊόντων.

Ταυτόχρονα η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε το μεταβατικό Κανονισμό  που θα ισχύσει  το 2014. Οι διαπραγματεύσεις είχαν ξεκινήσει από το 2011. Οι τέσσερις εφαρμοστικοί Κανονισμοί  πρέπει τώρα να  επικυρωθούν από το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ε. Ε. στις Βρυξέλλες. Όταν αυτό συμβεί τότε αυτό που μένει είναι η υπογραφή τους.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com