ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (Αντιγραφή)Λύση στο κτιριακό πρόβλημα του Τμήματος Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δίνει η ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου κατασκευής ιδιόκτητου κτιρίου προϋπολογισμού 9,9 εκ. ευρώ στο Μεζούρλο, δίπλα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και την Ιατρική Σχολή, με σημερινή απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού.

Ως γνωστόν, το Τμήμα λειτουργεί ακόμα και σήμερα σε ενοικιαζόμενο κτίριο, το οποίο δεν πληροί τις ακαδημαϊκές και φοιτητικές ανάγκες.

Για να ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Θεσσαλίας», χρειάστηκαν προσπάθειες δύο ετών, που αφορούσαν στη εκπόνηση μελετών και την εξασφάλιση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων.

Οι σχετικές ανακοινώσεις έγιναν σήμερα σε συνέντευξη τύπου με τη συμμετοχή του κ. Κ. Αγοραστού, του πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Ιωάννη Μεσσήνη, των αντιπεριφερειαρχών κ. Ρένας Καραλαριώτου και κ. Μαρίας Μαμάρα, του αναπληρωτή πρύτανη κ. Δημήτρη Κουρέτα, του πρόεδρου του τμήματος κ. Δημήτρη Λεωνίδα, του γενικού διευθυντή της Περιφέρειας κ. Κώστα Μέγα, της προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Μελίνας Σαραφίδου και του εκπροσώπου των φοιτητών κ. Κώστα Αθανασιάδη.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Εντάσσουμε σήμερα στο ΕΣΠΑ ένα έργο μεγάλης σπουδαιότητας για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και συγκεκριμένα το κτίριο, που περιλαμβάνει αίθουσες διδασκαλίας αλλά και εργαστήρια για το τμήμα Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το κτίριο αυτό είμαι εμβαδού 5.209 τ.μ. και προϋπολογισμού 9,9 εκατομμυρίων ευρώ  και πρόκειται να χτιστεί στο χώρο της Ιατρικής, δηλαδή στο Μεζούρλο, δίπλα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε και διασφαλίζουμε την λειτουργικότητα του τμήματος, αλλά και όλων των σχολών επιστημών υγείας. Έτσι το Πανεπιστήμιο θα βρίσκεται σε ένα ενιαίο χώρο, όπου υπάρχει μια σύγχρονη βιβλιοθήκη αλλά και το νοσοκομείο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Διαχειριστική Αρχή, τις Τεχνικές Υπηρεσίες τόσο της Περιφέρειας όσο και του Πανεπιστημίου, τον πρύτανη, τον πρόεδρο της βιοτεχνολογίας, γιατί έγινε ένας μεγάλος αγώνας για την ωρίμανση του έργου αυτού. Χρειάστηκε να κινήσουμε μια μεγάλη διαδικασία καθώς στον χώρο, όπου πρόκειται να αναγερθεί το κτίριο αυτό δεν υπήρχαν περιβαλλοντικές μελέτες, τόσο για το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο, όσο και για το κτίριο της Ιατρικής. Έτσι χάριν του νέου κτιρίου εκπονήθηκαν περιβαλλοντικές μελέτες και για τα άλλα δυο».

Επιπρόσθετα ο περιφερειάρχης επεσήμανε ότι: «πέραν του εκπαιδευτικού χαρακτήρα το έργο αυτό έχει και παράπλευρα οφέλη καθώς δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και «πέφτουν» χρήματα στην τοπική οικονομία. Ακόμη αξίζει να αναφερθεί, ότι σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και σε μια δύσκολη περίοδο έχουμε επτά έργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 43 εκατομμυρίων ευρώ. Αντίστοιχα σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης υπάρχουν στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 67 έργα, προϋπολογισμού 102 εκατομμυρίων ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε τις κτιριακές υποδομές της δημόσιας εκπαίδευσης και να αναβαθμίσουμε τον προσφερόμενο εξοπλισμό».

Ο κ. Ι. Μεσσήνης από την πλευρά του σημείωσε τα εξής: «Για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σήμερα είναι μια στιγμή πολύ σημαντική, διότι εντάσσεται στο ΕΣΠΑ ένα νέο κτιριολογικό έργο, που έρχεται να προστεθεί σε άλλα, που έχουν ήδη ενταχθεί, και μερικά βεβαίως εξ’ αυτών προχωρούν και είναι και προς το τέλος τους. Το έργο αυτό αφορά στο τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας και φυσικά η εγκατάστασή τους σε έναν χώρο δίπλα στην Ιατρική θα του δώσει διαφορετική οντότητα και θα βοηθήσει έτσι την εκπαίδευση των φοιτητών και την ερευνητική δραστηριότητα σε καλύτερο επίπεδο. Σήμερα τα κτίρια στα οποία στεγάζεται δεν είναι κτίρια ευπρεπή ή κτίρια, στα οποία πρέπει να υπάρχει ένα τμήμα πανεπιστημιακό. Επομένως υπήρχε μεγάλη αναγκαιότητα αυτό το κτίριο να ενταχθεί και με τις προσπάθειες του περιφερειάρχη και του Πανεπιστημίου κατάφερε να γίνει πραγματικότητα. Πιστεύουμε, ότι έτσι αναβαθμίζεται το Πανεπιστήμιο και φυσικά μαζί με τα άλλα έργα, τα οποία ήδη έχουν ενταχθεί και θα ολοκληρωθούν μέσα σε δύο χρόνια περίπου, το Πανεπιστήμιο θα έχει μιαν άλλη μορφή. Ελπίζουμε, ότι θα μπορέσουμε στο μέλλον να έχουμε και άλλες τέτοιες δυνατότητες και πιστεύουμε, ότι η συνεργασία μας με την Περιφέρεια, που είναι σε άριστο επίπεδο, θα συνεχιστεί».

Το  έργο αφορά στην ανέγερση κτιρίου σε γήπεδο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που βρίσκεται σε επαφή με το χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, στη θέση Μεζούρλο. Το κτίριο θα είναι ανεξάρτητο, αποτελούμενο από τέσσερα επιμέρους συνεχόμενα τμήματα, χωρισμένα με αρμούς διαστολής, ανάλογο με τα ήδη ανεγερθέντα κτήρια Εργαστηρίων Ι & ΙΙ του Ιατρικού Τμήματος. Θα  είναι τριώροφο με υπόγειο και θα έχει σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος. Η συνολική επιφάνεια δόμησης είναι 5.209 τ.μ., σύμφωνα με το εγκεκριμένο Κτιριολογικό Πρόγραμμα.

Στην Πτέρυγα Εργαστηρίων ΙΙΙ των εγκαταστάσεων της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα στεγαστεί το Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας και συγκεκριμένα: οι Τομείς Βιολογίας στην Β΄ στάθμη (ισόγειο), Βιοτεχνολογίας στη Γ΄ στάθμη (Α΄ όροφος), Βιοχημείας στη Δ΄ στάθμη (Β΄ όροφος) και βοηθητικοί χώροι στην Α΄ στάθμη (υπόγειο).

Με την κατασκευή του νέου κτιρίου καλύπτονται οι ανάγκες του Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο σήμερα αριθμεί συνολικά περίπου 550 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και στεγάζεται αποκλειστικά σε μισθωμένα κτίρια στην πόλη της Λάρισας. Το τμήμα Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας θα αποκτήσει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις εκπαιδευτικών κτιρίων σε χώρο που βρίσκεται και η Κεντρική Βιβλιοθήκη του τμήματος Ιατρικής με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση πρόσβασης των φοιτητών σε αυτή. Η γειτνίαση των δύο τμημάτων (Ιατρικής και Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας) καθώς και η θέση του γειτονικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου θα επιτρέψει γενικότερα τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών – επιμορφωτικών διαδικασιών. Οι νέες εγκαταστάσεις θα καλύψουν τις ανάγκες του τμήματος σε αίθουσες διδασκαλίας, και εργαστήρια πλήρως εξοπλισμένα καθώς και σε χώρους γραφείων για την εξυπηρέτηση του διδακτικού προσωπικού.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com