ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Εως τις 25 Φεβρουαρίου θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση – δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις οι φετινοί υποψήφιοι όλων των κατηγοριών…

Η εγκύκλιος η οποία θα δοθεί στη δημοσιότητα τις επόμενες ημέρες θα αναφέρει ότι όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν με σχετικές αιτήσεις από 10 έως τις 25 Φεβρουαρίου τα εξής:

Α) Το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας στο οποίο θα εξεταστούν πανελλαδικά.

Β) Το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», εφόσον επιθυμούν να το εξεταστούν πανελλαδικά.

Γ) Τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική) που επιθυμούν να εξεταστούν πανελλαδικά.

Δ) Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές και τις Αστυνομικές Σχολές.

Ε) Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

ΣΤ) Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ.

Οσον αφορά το (δεύτερο) μάθημα γενικής παιδείας που οι υποψήφιοι επιλέγουν να εξεταστούν πανελλαδικά, επισημαίνεται ότι:

Ολοι οι υποψήφιοι (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – ΟΜΑΔΑ Β’) που θα εξεταστούν πανελλαδικά είναι υποχρεωμένοι να το δηλώσουν με την Αίτηση – Δήλωση στην ανωτέρω προθεσμία, αν το δηλώσουν και δεν προσέλθουν στην εξέταση, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκαν και πήραν γραπτό βαθμό Μηδέν. Η επιλογή του (δευτέρου) μαθήματος γενικής παιδείας είναι καθοριστική για τα πεδία που θα μπορέσει να επιλέξει ο υποψήφιος στο Μηχανογραφικό του Δελτίο και γι’ αυτό πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή.

Για το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» επισημαίνονται τα εξής:

α) Οοι υποψήφιοι (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – ΟΜΑΔΑ Β’) που επιθυμούν να εξεταστούν το μάθημα σε πανελλαδικό επίπεδο, πρέπει υποχρεωτικά να το δηλώσουν με την Αίτηση-Δήλωση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να το δηλώσουν οι μαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ είναι να το έχουν ήδη επιλέξει ως μάθημα επιλογής. Αντίθετα, οι απόφοιτοι μπορούν να δηλώσουν πανελλαδική εξέταση στο μάθημα, ανεξάρτητα αν το είχαν επιλέξει ή όχι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο.

Εν τω μεταξύ, χθες, δόθηκε στη δημοσιότητα η εγκύκλιος για τις πανελλαδικές εξετάσεις μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ή μαθησιακές ανάγκες, όπως δυσλεξία, αυτισμό κ.λπ.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται μεταξύ άλλων ποιες κατηγορίες μαθητών και αποφοίτων θα εξεταστούν φέτος προφορικά, ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσουν και πού.

Πιο συγκεκριμένα, προφορικά θα εξεταστούν στις φετινές Πανελλαδικές κατόπιν αίτησής τους μαθητές και απόφοιτοι με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία.

Επίσης, προφορικά εξετάζονται οι μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές, κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, εφόσον υποβάλουν γνωμάτευση ότι έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αδυνατούν να αντεπεξέλθουν σε γραπτή εξέταση.

Στην περίπτωση αυτή, η γνωμάτευση χορηγείται από το οικείο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) ή τα πιστοποιημένα από το υπ. Παιδείας Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ

ethnos.gr

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ