ΜΕΧΡΙ 24/2 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΟΠΣΑΗ «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Συνεργασία & Επιχειρηματικότητα» που υλοποιεί την Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης», στο πλαίσιο της Δράσης 7 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης»

του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), παρατείνει ως 24/02/2014 ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ των ωφελουμένων της πράξης «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» που υλοποιείται στην Περιφερειακή ενότητα Λάρισας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερώνονται για την Πράξη και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, να παραλαμβάνουν και να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής στο ΚΕΑ ΘΕΣΙΣ, Ηρώων Πολυτεχνείου 229 και Πυθαγόρα (έναντι ΑΤΑ), 412 21 – τηλ. 2410 287061-2 – fax 2410 579560, e-mail: tedc@otenet.gr, web site: www.thessis.gr, έως  και την Δευτέρα 24/02/2014.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com