ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

αδεδυKλιμάκιο της ΑΔΕΔΥ με επικεφαλής τo Mέλος της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ κ. Γεώργιο Πετρόπουλο   θα επισκεφθεί τη Λάρισα την Τετάρτη  26 Φεβρουαρίου  2014. 

Θα επισκεφθεί εργασιακούς χώρους και θα ενημερώσει τους συναδέλφους ενόψει των απεργιακών κινητοποιήσεων

Συγκεκριμένα, η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε:

1. Την πραγματοποίηση 48ωρης απεργίας τις ημέρες συζήτησης και ψήφισης του Νομοσχεδίου «Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα- Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» που κατέθεσε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ). Η Κυβέρνηση με την προώθηση και την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, επιχειρεί την κατάργηση  Νομικών Προσώπων του Δημοσίου και την άμεση απόλυση ή τη διαθεσιμότητα κι άλλων Δημοσίων Υπαλλήλων. Ταυτόχρονα, προωθεί την καθιέρωση ενός μόνιμου μηχανισμού δημιουργίας δεξαμενών νέων διαθεσιμοτήτων, μέσω της εφαρμογής νέου συστήματος «αξιολόγησης» και της καθιέρωσης υποχρεωτικής ποσόστωσης.

2. Την πραγματοποίηση νέας 48ωρης απεργίας στο Δημόσιο, στις 13 και 14 Μαρτίου,

3.  Κλιμάκωση του αγώνα την επόμενη εβδομάδα ενόψει της 22ας  Μαρτίου, ημερομηνίας κατά την οποία προβλέπεται να απολυθούν χιλιάδες Δημόσιοι Υπάλληλοι, που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα πριν από οχτώ μήνες.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ