ΝΕΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕς ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

επαλΟ δήμο Τυρνάβου με κατά πλειοψηφία απόφαση του δημοτικού συμβουλίου έδωσε την έγκρισή του στην πρόταση της διεύθυνσης Β/βαθμιας εκπαίδευσης για προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στο Επαγγελματικό Λύκειο Τυρνάβου για το σχολικό έτος 2014-2015.

Σύμφωνα με τις προτάσεις της διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης, για το 1ο ΕΠΑΛ Τυρνάβου, προτείνεται:

1. Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (εκτιμώμενο μαθητικό δυναμικό 35 μαθητές) με Τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής και ειδικότητες :

α. Τεχνικός Φυτικής παραγωγής

β. Τεχνικός Ζωικής παραγωγής

γ. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

δ. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

ε. Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

(1. Τεχνικός Φυτικής παραγωγής )

2. Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας (εκτιμώμενο μαθητικό δυναμικό : 25 μαθητές) με Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας και ειδικότητες :

α. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

β. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

γ. Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

3. Νέα Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου στον Τομέα Μηχανολογίας (εκτιμώμενο μαθητικό δυναμικό : 20 μαθητές).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com