ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 77 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

K. MHTSOTAKHSΣυνολικά 1.709 θέσεις προκηρύχθηκαν για τους εκπαιδευτικούς που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας, παρόλο που σύμφωνα με τον Κ. Μητσοτάκη και την απάντηση του σε ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, οι διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί ανέρχονται στους 1.786. Κατά συνέπεια 77 εκπαιδευτικοί μένουν οριστικά εκτός δημοσίου.

Οι 1.709 θέσεις προκηρύχθηκαν σύμφωνα με τα αιτήματα που απέστειλε το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων βάσει των υπηρεσιακών του αναγκών.

Αναλυτικά οι θέσεις που προκηρύχθηκαν  είναι:

1. Ανακοίνωση Νο6 (ΦΕΚ 3210/18.12.2013): Πρόσκληση για πλήρωση 233 θέσεων εκπαιδευτικών, σε δομές του Υπουργείου Παιδείας

2. Ανακοίνωση Νο8 (ΦΕΚ 3318/27.12.2013): Πρόσκληση για πλήρωση 925 θέσεων εκπαιδευτικών σε δομές δια βίου μάθησης και 150 βρεφονηπιοκόμοι σε παιδικούς σταθμούς δήμων.

3. Ανακοίνωση Νο10 (ΦΕΚ 479/26.2.2014) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 662/18.3.2014): Πρόσκληση για πλήρωση 181 θέσεων εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων, 200 θέσεις νοσηλευτών στο Υπουργείο Υγείας και 20 θέσεις κοινωνικών λειτουργών στο Υπουργείο Εργασίας.

Στην απάντησή του ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει ότι πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο με τίτλο «Διοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών προσώπων», στο οποίο για να μην υπάρξει κανένα κώλυμα στη διαδικασία της κινητικότητας των προς μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων, περιλαμβάνεται νομοθετική ρύθμιση για την παράταση της διάρκειας του χρόνου διαθεσιμότητας προκειμένου να μην λύεται η σχέση εργασίας υπαλλήλου που περιλαμβάνεται στους πίνακες διάθεσης στους νέους φορείς υποδοχής.

Συγκεκριμένα, ο υπάλληλος δεν απολύεται στην περίπτωση που εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, α) έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 91 του ίδιου ως άνω νόμου Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ο υπάλληλος έχει υποβάλλει σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για μετάταξη/μεταφορά του, έως την έκδοση των τελικών πινάκων διάθεσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα συμπεριληφθεί σε αυτούς ή β) αν εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος έχουν εκδοθεί ήδη οριστικοί πίνακες διάθεσης από τους φορείς υποδοχής μέχρι της εκδόσεως του ΦΕΚ μεταφοράς του.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ