ΝΑΙ ΣΤΑ ΤΑΤΟΥΑΖ ΤΩΝ ΕΝΣΤΟΛΩΝ

tatooΠαράνομος κρίθηκε δικαστικά ο απόλυτος αποκλεισμός για πρόσληψη ως Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία/Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, υποψηφίων που φέρουν “τατουάζ” στο σώμα τους…

Μια απόφαση που όχι μόνο καταργεί τον απόλυτο αποκλεισμό που ίσχυε μέχρι τώρα , αλλά βάζει και το πλαίσιο αξιολόγησης όσων – υποψηφίων, ανδρών και γυναικών – φέρουν τατουάζ.

Πρόκειται, για να το πάμε παρακάτω , για μια απόφαση που δυνάμει, με ”ευρεία” δηλαδή ερμηνεία με άλλη σχετική απόφαση μελλοντικά, μπορεί να έχει ισχύ και σε άλλα σώματα ενστόλων, όπως οι Ένοπλες Δυνάμεις κ.α. Μια απόφαση που κοινωνικά έχει ευρύτερη σημασία καθώς ολοένα και περισσότερο στην εποχή μας το θέμα ‘τατουάζ’ έχει εισέλθει στην ‘καθημερινότητα’μεγάλης μερίδας των νέων ως μόδα, αισθητική, στάση ζωής κ.α.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή: Αρχικά για τις εξετάσεις για πρόσληψη σε αυτή την κατηγορία Ενστόλων ίσχυαν τα εξής: Κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν. 2734/1999, εείχε εκδοθεί η υπ’ αριθ. 7002/12/1-Ι/26-3-2007 (ΦΕΚ Β’ 419) απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης με τίτλο “Προσόντα, δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Ειδικών Φρουρών”.

Στην παρ. 1 του άρθρου 1 αυτής ορίζεται ότι: “1. Ως Ειδικοί Φρουροί προσλαμβάνονται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες) για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, οι οποίοι συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις: α. …. γ. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τη σωματική ικανότητα των υποψηφίων δοκίμων αστυφυλάκων. δ. Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου. ε. ……”.

Στη συνέχεια όμως με την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 7002/12/1-κγ’/ 30-6-2008 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Β’ 1359/14-7-2008) αντικαταστάθηκε η ανωτέρω περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 7002/12/1-Ι/26-3-2007 (ΦΕΚ Β’ 419) απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ως εξής: “δ. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τη σωματική ικανότητα των υποψηφίων δοκίμων αστυφυλάκων και να μη φέρουν δερματοστιξία “τατουάζ” στο σώμα τους”.

Μπήκε δηλαδή διάταξη για τα τατουάζ.

Πότε άρχισε ο έλεγχος για τατουάζ

Το κώλυμα αυτό τέθηκε σε εφαρμογή για πρώτη φορά στο διαγωνισμό πρόσληψης ειδικών φρουρών του έτους 2008, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό πολλών υποψηφίων που έφεραν τατουάζ του διαγωνισμού εκείνου, αλλά και των μετέπειτα διαγωνισμών των ετών 2009-2011. Η συντριπτική πλειοψηφία των αποκλεισθέντων για το λόγο αυτό υποψηφίων έφεραν τατουάζ σε σημεία μη εμφανή κατά την άσκηση του επαγγέλματος του Ειδικού Φρουρού, που καλύπτονταν ακόμη και από την καλοκαιρινή στολή του Ειδικού Φρουρού.

Αρχικώς, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, στο οποίο προσέφυγαν ορισμένοι από τους αποκλεισθέντες, έκρινε ότι το εν λόγω κώλυμα είναι αντισυνταγματικό, διότι τέθηκε χωρίς την απαιτούμενη νομοθετική εξουσιοδότηση και διότι παραβιάζει τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της επαγγελματικής ελευθερίας.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης άσκησε εφέσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Ήδη όμως προ ολίγων ημερών εκδόθηκαν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ ) επί των εν λόγω εφέσεων του Υπουργού.

Οι προϋποθέσεις που μπαίνουν ΕΔΩ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com