ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ NET – METERING ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

kelas (Αντιγραφή)Ανοιχτό  άφησε το ενδεχόμενο για την εφαρμογή του συμψηφισμού παραγόμενης – καταναλισκόμενης ενέργειας (NET – METERING ) και στον πρωτογενή τομέα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γιάννης Μανιάτης, στην απάντηση που έδωσε στον βουλευτή ΝΔ του Ν. Λάρισας, κ. Χρήστο Κέλλα, έπειτα από ερώτηση που του είχε καταθέσει ο τελευταίος.

Αξίζει να σημειωθεί πως για το συγκεκριμένο θέμα, ο Λαρισαίος βουλευτής είχε στενότατη συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αγροτικών Φωτοβολταικών και με το ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδος που αποτελούσε πάγιο αίτημά τους.

Ο κ. Μανιάτης στην απάντησή του αναφέρει πως αποτελεί άμεση προτεραιότητα του Υπουργείου η εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου που αφορά τον συμψηφισμό της ηλεκτρικής ενέργειας σε εγκαταστάσεις αυτοπαραγωγών και για αυτόν ακριβώς το λόγο έχει συσταθεί και Ομάδα Εργασίας η οποία συνεδριάζει με σκοπό να βρεθεί το καλύτερο  σενάριο εφαρμογής του μέτρου του συμψηφισμού που θα εξασφαλίσει τη δημιουργία επαρκούς  κινήτρου για την υλοποίηση των έργων με την ελάχιστη δυνατή επίπτωση στο ενεργειακό κόστος.

Επίσης επεσήμανε ότι σε πρώτη φάση  η ομάδα προτείνει να γίνει στόχευση σε φ / β συστήματα με ισχύ που δεν θα υπερβαίνει  τα 10 KW, σύμφωνα και με τις διεθνείς πρακτικές. Η ίδια ομάδα συνεχίζει σε εντατικούς ρυθμούς την εξέταση σχημάτων ενεργειακού συμψηφισμού και για εγκαταστάσεις μεγαλύτερης ισχύος.

Τέλος ο Υπουργός τονίζει πως γίνεται δεκτό το σκέλος της ερώτησης του κ. Κέλλα που αφορούσε τον υπολογισμό του συμψηφισμού σε ετήσια βάση, παράμετρος εξαιρετικά σημαντική για εγκαταστάσεις με μεγάλες διακυμάνσεις στην κατανάλωση, όπως είναι οι εγκαταστάσεις του πρωτογενούς  τομέα ενώ ενημερώνει πως ενόψει της ολοκλήρωσης του ρυθμιστικού πλαισίου για τον ενεργειακό συμψηφισμό, το Υπουργείο προτίθεται να λάβει μέριμνα για την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων των έργων που αναπτύσσονται από κοινωφελείς οργανισμούς και οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com