ΝΤ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ: ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Έ.

Omilia Frourio (Αντιγραφή)«Η νέα Λάρισα διεκδικεί τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας, αξιοποιώντας τις πρωτοβουλίες και τα ειδικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες –και ποτέ δεν αξιοποιήθηκαν», σημείωσε ο υποψήφιος δήμαρχος Λαρισαίων και επικεφαλής της Νέας Λάρισας, Ντίνος Διαμάντος.

Ο ίδιος τόνισε ότι μία σειρά αντίστοιχων πρωτοβουλιών και προγραμμάτων της Ε.Ε. αφορούν σε θεματικές όπως η Αξιοβίωτη Πόλη, η δημιουργία ειδικών δομών για ΑμΕΑ, η μείωση του ενεργειακού κόστους –με κυριότερο χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων προγραμμάτων το ότι μπορούν να διεκδικηθούν πόροι απευθείας από τον δήμο που υποβάλλει την πρότασή του, χωρίς την παρεμβολή της κεντρικής εξουσίας.

«Θα προχωρήσουμε στη διεκδίκηση πόρων από το κεντρικό κράτος. Όπου μπορεί να γίνει, θα επιδιώξουμε αποκέντρωση είσπραξης, κατευθείαν από το Δήμο –διότι το κράτος, αυτή τη στιγμή εισπράττει, αλλά δεν αποδίδει στον δήμο. Παράλληλα, προγραμματίζουμε την αξιοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ, του ΣΕΣ, μέσα από στοχευμένες προτάσεις που προωθούν την καινοτομία, τη συνέργεια και την ανταποδοτικότητα. Αυτές είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προτιμώνται και χρηματοδοτούνται -με υψηλή αποδοχή- οι προτάσεις για την ανάπτυξη δράσεων και έργων. Επίσης, προγραμματίζουμε την αξιοποίηση ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Δράσεων που ο Δήμος μπορεί μόνος του να διεκδικήσει σε πολλούς τομείς. Έχουμε έτοιμο το οργανόγραμμα για μία νέα «Δομή Ευρωπαϊκής Διασύνδεσης και Προγραμμάτων», που θα είναι το «όχημα» για να καταθέσουμε αμέσως προτάσεις και να διεκδικήσουμε νέους πόρους.

Το σύνθημα της Νέας Λάρισας είναι «Αλλάζουμε τη ζωή μας». Αρνούμαστε να συμβιβαστούμε με την πολιτική των αριθμών και αντιστεκόμαστε. Με ενεργή πολιτική. Με στρατηγικό δημοτικό σχέδιο ανάπτυξης. Κάνουμε την κρίση ευκαιρία. Με δημοτικές πρωτοβουλίες σε συνεργασία με τους φορείς και το ντόπιο επιστημονικό και εργασιακό δυναμικό. Σε κάθε τομέα δημιουργούμε την ευκαιρία για αλλαγή της ζωής των πολιτών και ευκαιρίες εργασίας. Ακολουθώντας την Πολιτιστική Χάρτα 21 θα οδηγήσουμε τη Λάρισα στο να κατακτήσει τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021, τον τίτλο της Οικολογικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, αλλά και να αναδειχθεί σε Μητροπολιτικό Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Παράλληλα, στοχεύουμε και στην διεκδίκηση του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας», υπογραμμίζει ο υποψήφιος δήμαρχος Λαρισαίων.

ΆΞΟΝΕΣ

Από την πρώτη κιόλας ημέρα ανάληψης της δημοτικής αρχής από τη Νέα Λάρισα, οι κατευθυντήριες γραμμές των συνεργειών, πρωτοβουλιών και αποφάσεων θα αφορούν στους εξής άξονες: Για την μείωση έως και τον μηδενισμό σε βάθος δεκαετίας της ανεργίας, η ανάπτυξη δημοτικών πρωτοβουλιών, όπως τα ΚΕΠ Υγείας, τα Αστικά Πολυϊατρεία, οι δομές δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με ΑμΕΑ, οι δομές βραχείας αυτόνομης διαβίωσης, τα μικρά αθλητικά κέντρα και προπονητήρια, τα τρία δημοτικά δημοπρατήρια, το Ελεύθερο Δημοτικό Πανεπιστήμιο σε συνδυασμό με στοχευμένες ενέργειες για τη μείωση του κόστους διαβίωσης (νερό-ενέργεια) είναι κινήσεις πρωταρχικής σημασίας για τη Νέα Λάρισα.

Κάθε στιγμή ο πολίτης θα γνωρίζει πού πηγαίνει κάθε ευρώ του δήμου. Ειδικά για τον πρωτογενή τομέα, θα προχωρήσουμε στην βέλτιστη αξιοποίηση των δημοτικών γαιών, με ολοκληρωμένη διαχείριση, πάντοτε σε συνεργασία με τους αγρότες, σε μία νέα συνεταιριστική βάση. Παράλληλα, ενισχύουμε τον ντόπιο αγρότη παραγωγό, με τη λειτουργία κοινωνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων, στις αγροτικές περιοχές του δήμου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com