ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣΣτη φάση της υλοποίησης μπαίνει το έργο «Παράλληλα έργα αναδασμών 2013» Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό και της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «Αργυρακούλης Κων/νος του Δημητρίου Ε.Δ.Ε.».

Όπως ανέφερε ο κ. Κώστας Αγοραστός: «Σε μια σκληρή πραγματικότητα προσπαθούμε ως αιρετή Περιφέρεια να ενισχύσουμε τον αγροτικό τομέα με έργα ουσίας. Ένα τέτοιο έργο είναι και το συγκεκριμένο. Μέχρι σήμερα εκτελούμε αρκετά παράλληλα έργα αναδασμού και ιεραρχώντας της ανάγκες που υπάρχουν σχεδιάζουμε και νέα. Ταυτόχρονα ετοιμαζόμαστε να εντάξουμε τέτοια έργα και στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Στο νέο ΕΣΠΑ λοιπόν που θα ονομάζεται ΣΕΣ, δίνεται η δυνατότητα, που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα, χρήσης απ’ ευθείας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας πόρων του Γεωργικού Ταμείου. Συνεπώς μπορούμε πλέον και σε συνεργασία με όλους τους φορείς, να προβούμε σε μια ιεράρχηση των έργων, που απαιτούνται στον αγροτικό τομέα και με ευθύνη των υπηρεσιών μας να τα υλοποιήσουμε. Ο αγροτικός τομές είναι ένας σημαντικός πυλώνας του ακαθάριστου περιφερειακού προϊόντος της Θεσσαλίας και χρειάζεται τη στήριξή μας».

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 ευρώ και Ανάδοχος του έργου είναι ο ΑΡΓΥΡΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Δ.Ε. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Κ.Α.Π.  / 2013. Ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι ένα (1) έτος.

Αντικείμενο του έργου είναι:

Η κατασκευή παραλλήλων έργων σε περιοχές  του Δημοτικού Διαμερίσματος  Αμπελώνα και σε περιοχές του Δήμου Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και περιλαμβάνει:

  • Την κατασκευή  τριών σωληνωτών οχετών
  • Τον καθαρισμό τάφρου σε μήκος  3 χιλιομέτρων και την  διάστρωση των χωμάτων στα παρακείμενα αγροτεμάχια.
  • Την αμμοχαλικόστρωση 5 χλμ  αγροτικών οδών

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com