ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΕΠΑΛΤΥΡΝΑΒΟΥΓια το νέο σχολικό έτος 2014-2015 οι εγγραφές των μαθητών αρχίζουν 23-06-2014 μέχρι και τις 30-06-2014. Με το νέο Τεχνολογικό Λύκειο οι μαθητές της Α΄τάξης έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μια ομάδα προσανατολισμού που θα καθορίσει την ειδικότητα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν στη συνέχεια.

Για την Α’ τάξη οι ομάδες προσανατολισμού είναι:

Α) Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών και ειδικότητες:

1. Πληροφορική

2. Μηχανολογίας-Οχημάτων

Β) Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας

Γ) Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Για την Β’ τάξη οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν έχουν ως εξής:

Τομέας: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
 2. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
 3. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

Τομέας: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

 1. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
 2. Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
 3. Τεχνικός Οχημάτων

Τομέας: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
 2. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
 3. Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

Τομέας: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 1. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
 2. Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
 3. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
 4. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
 5. Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Δικαίωμα εγγραφής έχουν:

 1. Οι απόφοιτοι Γυμνασίου
 2. Όσοι ολοκλήρωσαν την Α’ Τάξη Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ
 3. Οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ, που επιθυμούν πτυχίο ειδικότητας επιπέδου ΙΙΙ και οι οποίοι παρακολουθούν μόνο μαθήματα ειδικότητας 2 χρόνια.

Πληροφορούμε δε το κοινό ότι οποιαδήποτε φήμη περί κατάργησης του ΕΠΑΛ Τυρνάβου είναι ανυπόστατη και εξυπηρετεί σκοπιμότητες.

Το 1ο ΕΠΑΛ Τυρνάβου λειτουργεί κανονικά, καθημερινά από τις 8.30 π.μ.  –  14.00 μ,μ,

Για περισσότερες πληροφορίες:

1ο ΕΠΑΛ Τυρνάβου

Χαιρωνείας 2

Τηλ: 2492022195 & 2492022419