ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ ΕΤΟΥΣ 2012

nitroripansiΗ Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λάρισας ενημερώνει τους δικαιούχους της Δράσης 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» του Μέτρου 2.1.4., ότι έχουν εκδοθεί οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής του έτους 2012 (νέα πενταετία και διετής παράταση) και θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας.

Για τους δικαιούχους της πενταετίας υπολογίστηκε συνολικά το ποσό ενίσχυσης των 2.889.962,23 € για 733 από τους 1003 δικαιούχους , ενώ 270 δικαιούχοι φέρουν μηδενικό ποσό ενίσχυσης.

Για τους δικαιούχους διετούς παράτασης  υπολογίστηκε συνολικά το ποσό ενίσχυσης των 1.333.244,35 € για 453 από τους 566 δικαιούχους, ενώ 113 δικαιούχοι φέρουν μηδενικό ποσό ενίσχυσης.

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι που φέρουν μηδενικό πόσο ή κυρώσεις μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά των καταστάσεων πληρωμής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, δηλαδή από Τρίτη 26 Αυγούστου έως  Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στη ΔΑΟΚ Π.Ε. Λάρισας, Ηρ. Πολυτεχνείου 169 & Κουτσούμπα, στο γραφείο πρωτοκόλλου της υπηρεσίας στον 3ο όροφο.

Σας επισημαίνουμε ότι οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένες, τεκμηριωμένες, σαφείς και να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά που θα βοηθήσουν την επιτροπή ενστάσεων στην εξέτασή τους, καθώς δε θα υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης νέων δικαιολογητικών σε μεταγενέστερο χρόνο.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για την πληρωμή τους από τους γεωπόνους – γεωργικούς συμβούλους τους και τυχόν ενστάσεις να συνταχθούν σε συνεργασία μαζί τους.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com