ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ  

???????????????????????????????Ορίστηκαν τα νέα Διοικητικά Συμβούλια των Δημοτικών Οργανισμών του Δήμου Ελασσόνας και πιο συγκεκριμένα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης, του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας, στην πρόσφατη συνεδρίαση του.

Μετά τις σχετικές εισηγήσεις του δημάρχου Ελασσόνας Νίκου Ευαγγέλου και τις τοποθετήσεις των συνδυασμών της αντιπολίτευσης, ακολούθησε ο ορισμός των νέων ΔΣ.

Αναλυτικά:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Πρόεδρος ορίστηκε ο Φώτιος Καραγκόγκος και αντιπρόεδρος ο Ιωάννης Χαλκίδης.

Στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας είναι μέλη οι:

Γεώργιος Σδάνης, Ηλίας Κωτούκας, Κων/νος Καραγιάννης, Ιωάν. Φακής, Κων/νος Ιγγλέζος(αιρετοί)  /  Γεώργιος Καστανάρας, Αθαν. Φαρμακιώτης, Ανδρέας Τάξος(δημότες)  /  Γεώργιος Μπαμπάλης(εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα).

Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. είναι οι:Νικ. Παληογιάννης, Αναστάσιος Γκατζιούρας, Νικ. Τσουκαρέλας, Δημ. Έξαρχος.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Πρόεδρος ορίστηκε ο Νικόλαος Τσιμπόλης και αντιπρόεδρος ο Ιωάννης Συνάπαλος.

Στη διοίκηση του Οργανισμού μετέχουν ακόμη και οι: Ιωάννης Γκέκας, Γεώργιος Παπαευθυμίου, Νικόλαος Παληογιάννης, Κων/νος Φακίτσας, Γαρυφαλλιά(Νέλλη) Καφφέ, Δημήτριος Αβρανάς(αιρετοί)  /  Αθανάσιος Φαρμακιώτης, Ουρανία Μπουμπουνάρα, Νικόλαος Γκουτζουρέλας, Αθανασία Τζιώλα(δημότες).

Αναπληρωματικοί είναι οι Ιωάννης Φακής και Γεώργιος Γιαννούλας.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πρόεδρος στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ορίστηκε ο δημοτικός σύμβουλος – εκπαιδευτικός Γεώργιος Γιαννούλας και αντιπρόεδρος ο δημοτ. σύμβουλος – εκπαιδευτικός Ευάγγελος Παναγιώτου.

Μέλη της Σχολικής Επιτροπής ορίστηκαν ακόμη και οι: Ιπποκράτης Τζιουμακλής(αιρετός)  /  Παύλος Πολίτης, Χρυσούλα Κακανούλη(αρχαιότεροι διευθυντές σχολείων)  /  Στέλλα Πακάκη, Γκόγκου Αρετή(σύλλογοι γονέων – κηδεμόνων), Μαρία Μητσιμπόνα, Δημήτριος Φωτίου, Μαρία Βίτκου – Πάσχου, Σουλτάνα Καραποϊκογλου (δημότες).

Αναπληρωματικά μέλη είναι οι: Νικόλαος Παληογιάννης, Νικόλαος Τσουκαρέλας, Νικόλαος Γκουτζουρέλας, Ιωάννης Δραγατσίκης.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Ελασσόνας ορίστηκε ο δημοτικός σύμβουλος – υπάλληλος της ΔΕΗ Αναστάσιος Γκατζιούρας και αντιπρόεδρος ο δημοτικός σύμβουλος – επιχειρηματίας αγρότης Ηλίας Κωτούκας.

Μέλη της διοίκησης είναι ακόμη οι: Ιπποκράτης Τζιουμακλής(αιρετός)  /  Ευθύμιος Παπαγιάννης, Μαρία Παπαευθυμίου, Χαρίσιος Γκουντούρας(διευθυντές σχολικών μονάδων)  /  Αθανάσιος Φαρμακιώτης, Γεώργιος Παπαστεργίου, Γεώργιος Γκατζούνης, Αναστασία Τσενικίδου(δημότες) .

Αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι Ιωάννης Γκέκας, Γεώργιος Σδάνης, Ιωάννης Χαλκίδης.

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com