Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ 20 ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ

Ο χάρτης που δόθηκε στη δημοσιότητα περιλαμβάνει και χώρο στο νομό Λάρισας

ΧΑΡΤΗΣ 1Το τελικό, ολοκληρωμένο έργο της παρουσίασε η Επιτροπή Καταγραφής και Αξιολόγησης των Δημόσιων Μεταλλευτικών Χώρων μη Ενεργειακών Ορυκτών και Δημόσιων Εκτάσεων Βιομηχανικών Ορυκτών, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του ΥΠΕΚΑ. 

Πρόκειται για την πρώτη συστηματική καταγραφή και ψηφιακή αποτύπωση σε μια δυναμική βάση δεδομένων, των συνολικά 114 Δημόσιων Μεταλλευτικών Χώρων (ΔΜΧ) και 22 Δημόσιων Εκτάσεων Βιομηχανικών Ορυκτών (ΔΕΒΟ) που απαντώνται σήμερα στην Ελληνική Επικράτεια και την πρώτη προσπάθεια τεκμηριωμένης αξιολόγησης του οικονομικού και αποθεματικού δυναμικού τους, που κατέληξε σε συγκεκριμένη πρόταση άμεσης αξιοποίησης 11 Δημόσιων Μεταλλευτικών Χώρων, που είναι ώριμοι για έρευνα, και 20 Δημόσιων Μεταλλευτικών Χώρων και 9 Δημόσιων Εκτάσεων Βιομηχανικών Ορυκτών, που είναι ώριμοι για διαγωνισμό (εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσής τους μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας). Μεταξύ των σημείων που περιλαμβάνονται στο χάρτη των Δημόσιων Εκτάσεων Βιομηχανικών Ορυκτών είναι και σημείο (ΒΟ5) στο νομό Λάρισας, χωρίς από το ΥΠΕΚΑ να αναφέρεται ακριβώς ο χώρος.

Με το έργο αυτό, ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της πολιτικής ανάδειξης του ορυκτού πλούτου της χώρας, που ξεκίνησε το 2011 με πρωτοβουλία του τότε Υφυπουργού και νυν Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, για σύσταση της εν λόγω Επιτροπής με στόχο τη μελλοντική δυναμική αξιοποίησή του με όρους κοινωνικής ανταποδοτικότητας, περιβαλλοντικής προστασίας και οικονομικής αποτελεσματικότητας.

Η εκδήλωση έγινε παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη, του Υφυπουργού ΠΕΚΑ, Μάκη Παπαγεωργίου, του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Κων/νου Μαθιουδάκη και πλήθους αρμόδιων Υπηρεσιακών παραγόντων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com