ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA“Η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου, για μας είναι μία κορυφαία πολιτική διαδικασία, για το λόγο ότι αποτυπώνει και αντανακλά την πολιτική  βούληση, τους στόχους αλλά και τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής”, υποστήριξε σήμερα ο δήμαρχος Λαρισαίων Απ.Καλογιάννης παρουσιάζοντας στους δημοσιογράφους στοιχεία του προϋπολογισμού του δήμου για τη νέα χρονιά, ο οποίος θα συζητηθεί σήμερα στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Οπως ανέφερε ο προϋπολογισμός του Δήμου για το 2015, αφορά μία ακόμα πιο δύσκολη χρονιά. Δύσκολη για τη χώρα, δύσκολη για την τοπική αυτοδιοίκηση στο σύνολό της, δύσκολη και για το Δήμο Λαρισαίων και καταρτίστηκε υπό το βάρος της παρατεινόμενης  ύφεσης και δογματικής εμμονής στις πολιτικές της εσωτερικής υποτίμησης που βιώνει η χώρα, που έχουν οδηγήσει όλους τους οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες σε δραματική υποχώρηση. Η γενική αυτή εικόνα της χώρας, παρά τις ιδιαιτερότητες της τοπικής ανάπτυξης, είχε και έχει αναπόφευκτα αντανάκλαση και στον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό του Δήμου: εκτίναξη της ανεργίας, βίαια φτωχοποίηση των μεσαίων στρωμάτων, κλειστά μαγαζιά, κοινωνική συνοχή που απειλείται με διάρρηξη.

Ο Δήμος, όπως άλλωστε και το σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης,  «εντέλλεται» να λειτουργήσει στο εξαιρετικά ασφυκτικό πλαίσιο του  «Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018»  που ψήφισε η συγκυβέρνηση τον Απρίλιο του 2014 που προβλέπει για την τοπική αυτοδιοίκηση: μείωση των πόρων που διατίθενται από την κεντρική κυβέρνηση, μείωση των προνοιακών επιδομάτων, ιδιωτικοποίηση ζωτικών τομέων αρμοδιότητας των δήμων, όπως είναι η καθαριότητα και ο ηλεκτροφωτισμός, και άσκηση πίεσης για αυξήσεις στα ανταποδοτικά τέλη που θα κληθούν να πληρώσουν οι πολίτες.

Στο ασφυκτικό αυτό πλαίσιο, προστίθεται και η εποπτεία των ΟΤΑ από το κατ’ ευφημισμό, «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»  που στην ουσία αποτελεί θεσμό «επιτροπείας» των Δήμων και έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με τη συνταγματική επιταγή για τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ.

Η ζοφερή αυτή εικόνα, περιλαμβάνει δυστυχώς και απόπειρες  ποινικοποίησης της πολιτικών αποφάσεων των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης με το  Δήμος μας  να έχει σήμερα το «προνόμιο» να είναι ο πρώτος στη σειρά των διώξεων των δημάρχων που αντιστέκονται στην κατ’ ευφημισμό αξιολόγηση που στην πραγματικότητα οδηγεί στην μείωση των υπηρεσιών προς τον πολίτη μέσω απολύσεων προσωπικού του Δήμου.

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός του 2015, αγγίζει στα 127 εκ. ευρώ. Το πραγματικό ύψος του προϋπολογισμού που αναλογεί στο Δήμο, στην πραγματικότητα είναι πολύ μικρότερο και κυμαίνεται στα 93 εκ. ευρώ περίπου.

  • Δεν προβλέπει αύξηση των τελών, όπως «προαναγγέλλει»  το μεσοπρόθεσμο, αλλά σημαντική μείωση, από τα 14,4 περίπου στα 12,8 εκ. ευρώ.
  • Εστιάζει σε δράσεις κοινωνικής πολιτικής του Δήμου αγνοώντας  τις «παραινέσεις» της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α) για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2015, να περιοριστούμε δηλαδή στα απολύτως αναγκαία.
  • Κατευθύνει συνολικά πιστώσεις πάνω από 5.5 εκ. ευρώ από ίδιους πόρους σε συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων, κτιρίων, οδοποιίας και σχολείων που είχαν παραμεληθεί τα προηγούμενα χρόνια, και σε έργα στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες.

“Το νοικοκύρεμα των οικονομικών του Δήμου, το έχουμε ήδη πετύχει σε επίπεδο προγραμματισμού, αλλάζοντας καταρχήν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός του 2015. Θα το ενισχύσουμε ακόμα παραπέρα στην πορεία με θεσμικές παρεμβάσεις, όπως είναι η συγκρότηση ενιαίου φορέα προμηθειών που έχει ήδη δρομολογηθεί,  που εκτός από την παραπέρα εξοικονόμηση πόρων, θα συντελέσουν και στην ενίσχυση της διαφάνειας αλλά και της αποδοτικότητας των δαπανών.

Η διαδικασία αυτή, επέτρεψε να αποδεσμευτούν πιστώσεις από συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών και να αναδιανεμηθούν στοχευμένα σε συγκεκριμένους άξονες παρέμβασης και σε συγκεκριμένες  προτεραιότητες. Οι άξονες αυτοί  εκφράζουν όχι αυτό που πραγματικά θέλουμε, αλλά αυτό για το οποίο μπορούμε να δεσμευτούμε στο αρνητικό για την αυτοδιοίκηση περιβάλλον. Είναι μόνο η αρχή και όχι το τέλος μιας άλλης πολιτικής.

Έτσι, υλοποιώντας τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις συμπυκνώνουμε την πολιτική που υλοποιούμε με τον προϋπολογισμό του 2015″, στους τέσσερις παρακάτω άξονες”, τόνισε ο κ. Καλογιάννης παρουσιάζοντας τους άξονες που είναι:

1ος άξονας: Ανακούφιση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Δήμου από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης – ενίσχυση των υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης προς τους πολίτες.

Εγκαινιάζουμε πρόγραμμα συντονισμένων δράσεων στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Έτσι, στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ δεσμευόμαστε να καταθέσουμε ολοκληρωμένη πρόταση για τη θέσπιση κοινωνικού τιμολογίου που θα προβλέπει μειώσεις τελών για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες . Επιπλέον προβλέπουμε πιστώσεις συνολικού ύψους 382.000 ευρώ για την ενίσχυση του προγράμματος σίτισης στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και για την προμήθεια  ειδών  χειροτεχνίας και γραφικής ύλης που τώρα καταβάλλονται από τους γονείς. Η ομαλοποίηση της κατάστασης με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς που προσδοκούμε με τη νέα χρονιά, θα μας επιτρέψει να εξετάσουμε και επιπλέον μέτρα κοινωνικής ανταποδοτικότητας των δομών αυτών. Ενισχύουμε επίσης τις υφιστάμενες κοινωνικές δομές (ΚΑΠΗ, κοινωνικό παντοπωλείο, κοινωνικό φαρμακείο) με επιπλέον πιστώσεις ύψους 60.000 ευρώ.

2ος άξονας: Συντήρηση των δικτύων και υποδομών του Δήμου με όφελος στην τοπική απασχόληση.

 Οι δαπάνες συντηρήσεων κτιριακού εξοπλισμού, κοινοχρήστων χώρων , δικτύων και υποδομών του Δήμου ενισχύονται  με επιπλέον πιστώσεις ύψους 1.800.000 ευρώ για νααλλάξουμε  την εικόνα της πόλης.

3ος άξονας: ανατροπή στον τρόπο κατάρτισης του τεχνικού προγράμματος με ιεράρχηση των έργων και των δράσεων στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες από τους ίδιους τους συμπολίτες.

Προβλέπουμε πιστώσεις ύψους 3.800.000 ευρώ για έργα και παρεμβάσεις στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου, στη βάση προτάσεων και προτεραιοτήτων που θα καθοριστούν από τα δημοτικά και τοπικά συμβούλια με τη συμμετοχή των πολιτών.

4ος άξονας: ενίσχυση-πολλαπλασιασμός των δράσεων στους τομείς του πολιτισμού και του αθλητισμού με πολύ μικρότερο κόστος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Αξιοποιούμε του πολιτιστικό απόθεμα της πόλης, και τα αποτελέσματα είναι ήδη εμφανή όχι μόνο στους χώρους πολιτιστικής έκφρασης και δημιουργίας του Δήμου αλλά και  στους πεζοδρόμους και τις πλατείες.  Προβλέπουμε προγράμματα χαμηλού κόστους και μεγάλης αποτελεσματικότητας που έχουν ως πυρήνα την ενεργοποίηση των δομών πολιτισμού και αθλητισμού του δήμου και προβολής του έργου τους στην πόλη.

Τα επόμενα βήματα

Πολύ σύντομα θα καταθέσουμε το επιχειρησιακό μας πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει ολοκληρωμένες προτάσεις για την κατεύθυνση  που πρέπει να κινηθεί  η πόλη και ο Δήμος συνολικά όχι μόνο στα επόμενα πέντε χρόνια της δικής μας θητείας αλλά σε ορίζοντα δεκαπενταετίας.

Θα διεκδικήσουμε επίσης με όλα τα πρόσφορα μέσα την αύξηση των κονδυλίων για έργα και παρεμβάσεις και για τις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου, και από την κεντρική κυβέρνηση και από το ΠΕΠ και το  ΣΕΣ της νέας προγραμματικής περιόδου αλλά και από τομεακά και κοινοτικά προγράμματα.

Θα διεκδικήσουμε επίσης και μέσω της ΠΕΔ και της ΚΕΔΕ την ένταξη των νέων κατηγοριών ευπαθών κοινωνικών ομάδων που ανέδειξε η κρίση σε επιχορηγούμενα προγράμματα κοινωνικής στήριξης του δήμου.

 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ