ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΛΑ

KARLAΤεχνική σύσκεψη για την πορεία των έργων επανασύστασης της λίμνης Κάρλας πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με πρωτοβουλία του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού.  Στη σύσκεψη συμμετείχε ο Προϊστάμενος του τμήματος Υδραυλικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Κώστας Αλεξόπουλος καθώς και οι επιβλέποντες των έργων της Κάρλας.

«Αναστήσαμε ένα έργο ενεργοποιώντας όλες τις εργολαβίες ενώ πιέζουμε ώστε αυτές να ολοκληρωθούν. Το έργο της Κάρλας είναι Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Έχουμε μάθει να αναλαμβάνουμε και να λύνουμε άλυτα προβλήματα του παρελθόντος. Εξαντλούμε όλες τις δυνάμεις μας και όλες τις συμμαχίες για να το ολοκληρώσουμε σε χρόνο ρεκόρ αλλά χρειάζεται και οι βοήθεια των κατοίκων της περιοχής καθώς και όλων των εμπλεκόμενων φορέων» δήλωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός αναφερόμενος στο έργο της Κάρλας σε τεχνική σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας με θέμα την πορεία των έργων της Κάρλας.

Ο περιφερειάρχης εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την απρόσκοπτη εκτέλεση των έργων της Κάρλας, ενώ δήλωσε, ότι η Περιφέρεια από την πλευρά της κάνει ότι είναι δυνατό για να βοηθήσει στην επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο περιφερειάρχης στις υπηρεσίες της Αρχαιολογίας, οι οποίες έχουν καθυστερήσει ιδιαίτερα την ολοκλήρωση των εργασιών τους. Επεσήμανε δε ότι είναι αναγκαία από πλευράς Υπουργείου η ομαλή ροή χρηματοδότησης σύμφωνα με την κατασκευή, ώστε οι εργασίες, να συνεχιστούν κανονικά. Τέλος το έντονο ενδιαφέρον των Ευρωπαίων για το έργο προέκυψε στην πρόσφατη συνάντηση του περιφερειάρχη στις Βρυξέλλες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αναλυτικά για το έργο της Κάρλας και τις εργολαβίες που έχουν ολοκληρωθεί ή που βρίσκονται σε εξέλιξη ισχύουν τα παρακάτω:

ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

«Ταμιευτήρας Κάρλας και συναφή έργα».

Το έργο περαιώθηκε την 30/06/2006 με συνολική δαπάνη 81.106.382,98 ευρώ με ΦΠΑ. Έχει πραγματοποιηθεί η οριστική παραλαβή του έργου.

«Κατασκευή των απαιτούμενων έργων τροφοδοσίας της λίμνης Κάρλας από τον Π.Πηνειό»

Το έργο ολοκληρώθηκε την 31/01/2010 με συνολική δαπάνη ποσού 8.925.000 ευρώ με ΦΠΑ.

«Κατασκευή έργων ανάδειξης περιβάλλοντος λίμνης Κάρλας» 

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 30-12-2009 και ανέρχεται στο ποσό των 4.151.823,08 ευρώ με ΦΠΑ. Το έργο ολοκληρώθηκε και αναμένεται η διοικητική παραλαβή του.

«Καθαρισμός τάφρων 7Τ-2Τ και συμπληρωματικά έργα επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας»

Η υπογραφείσα σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 492.082,50 ευρώ με ΦΠΑ. Έχει πραγματοποιηθεί η οριστική παραλαβή του έργου.

«Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης Κάρλας, Α΄ Φάση». Φορέας χρηματοδότησης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Μπαλτατζής).

Έργο προϋπολογισμού 38.000.000 ευρώ με ΦΠΑ. Εγκρίθηκε η απόφαση ματαίωσης της διάλυσης της σύμβασης και κατατέθηκε η σχετική αποζημίωση. Το έργο είναι σε εξέλιξη.

«Κατασκευή έργων ενίσχυσης της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου, Α΄ Φάση». Φορέας Χρηματοδότησης ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (ΕΣΠΑ)

Έργο προϋπολογισμού 12.500.000 ευρώ με ΦΠΑ. Εγκρίθηκε η  απόφαση ματαίωσης της διάλυσης της σύμβασης και κατατέθηκε η σχετική αποζημίωση προκειμένου να ξεκινήσουν τα έργα.

7.«Κατασκευή υπολειπομένων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας, Α΄ Φάση». Φορέας Χρηματοδότησης ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (ΕΣΠΑ)

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 19-07-2010 και ανέρχεται στο ποσό των 12.012.794,74 ευρώ με ΦΠΑ. Έργο σε εξέλιξη.

Έχει κατατεθεί η δαπάνη αποζημίωσης των απαλλοτριώσεων του συλλεκτήρα Σ6.

Συνεχίζονται οι εργασίες για τη μεταφορά των αρχαιολογικών ευρημάτων από την αρχαιολογική υπηρεσία, μετά την ολοκλήρωση των οποίων θα ξεκινήσουν από τον εργολάβο οι εργασίες κατασκευής για την ολοκλήρωση του συλλεκτήρα.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στην παράκαμψη Καστρίου προκειμένου να δοθεί στην κυκλοφορία και να συνεχιστούν οι εργασίες της κατασκευής των αναχωμάτων στο συλλεκτήρα Σ3.

Είναι σε εξέλιξη οι εργασίες για την ολοκλήρωση της γέφυρας Γ3.2 στο Καλαμάκι.

8. «Κατασκευή συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη της λίμνης Κάρλας». Φορέας Χρηματοδότησης ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (ΕΣΠΑ)

Προϋπολογισμός μελέτης 12.900.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Έργο σε εξέλιξη

Έχουν κατασκευασθεί το 80% περίπου του ρέματος Καλαμακίου και το 60% περίπου του ρέματος Κερασιώτη

Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες σε 5 από τα 11 θυροφράγματα

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη σύνταξη κτηματολογίου προκειμένου να ακολουθήσει η  κατασκευή των ρεμάτων Ανάβρας και Αμύρου.

  1. «Συντήρηση – Αποκατάσταση και λειτουργία των αντλιοστασίων Πηνειού, κόμβου Πέτρας και Καναλίων της λίμνης Κάρλας» Φορέας Χρηματοδότησης ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

Έργο προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ με ΦΠΑ. Το έργο είναι σε εξέλιξη.

Έχουν τοποθετηθεί έξι (6) από τις δέκα (10) αντλίες

Βρίσκονται για έλεγχο και συντήρηση στο εργοστάσιο οι υπόλοιπες τέσσερις (4) αντλίες του αντλιοστασίου του κόμβου Πέτρας και τρεις (3) από τις έξι (6) αντλίες του κόμβου Καναλίων.

Τοποθετήθηκε το υπόστεγο στον κόμβο Πέτρας.

Το ποσοστό εκτέλεσης των εργασιών είναι στο 50%

  1. «Αποκατάσταση βλαβών, βελτίωση και συντήρηση του αντλιοστασίου κόμβου Πέτρας της λίμνης Κάρλας» Φορέας Χρηματοδότησης ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

Έργο προϋπολογισμού 910.000 ευρώ με ΦΠΑ. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της βλάβης του αντλιοστασίου και έγινε η σύνδεση με τη ΔΕΗ

Τα δύο τελευταία έργα είναι σημαντικά, καθώς η λειτουργία των αντλιοστασίων συμβάλλει  αποφασιστικά στην αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής καθώς και στην τροφοδοσία της λίμνης με νερό κατά τη χειμερινή περίοδο.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ