ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 170.000 € ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

οδοποιίαΟ Δήμος Τυρνάβου προχωρά στη διενέργεια δημοπρασίας για την επιλογή μειοδότη που θα αναλάβει το έργο οδοποιίας στο οδικό δίκτυο της πόλης του Τυρνάβου, με συνολικό προϋπολογισμό Μελέτης / Υπηρεσίας 170.000 €. Με το έργο αναμένεται να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες βελτίωσης του δικτύου.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 10/03/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Τυρνάβου που βρίσκονται στην οδό Στ.Καράσσου 3, Β΄ όροφος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία, του τρόπου κτήσης και τέλος να παραλάβουν τα έντυπα με την καταβολή 10,00 ευρώ για τη σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς τους, προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την Πέμπτη 05/03/2015, στα γραφεία του Δήμου Τυρνάβου, αρμόδια . Βασιλική Ξάνθου (τηλ.24923-50142).