ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ: ΚΟΒΟΥΝ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΙΟΝΙΟΜε μια ανεξήγητη απόφαση το Συμβούλιο του Ιόνιου Πανεπιστημίου δεν ενέγραψε στον κωδικό του Προϋπολογισμού του 2015 πίστωση για την άσκηση φοιτητών του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Πανεπιστημίου σε πανεπιστήμια της αλλοδαπής. Με την ενέργεια αυτή ακαδημαϊκοί δάσκαλοι αποφάσισαν να στερήσουν από φοιτητές, να αποκτήσουν εφόδια που είναι απαραίτητα για  να δοκιμάσουν την τύχη τους στον επαγγελματικό στίβο.

Παράλληλα δημιουργούν σπουδαστές δύο ταχυτήτων αφού είναι βέβαιο ότι φοιτητές που έχουν την οικονοκική δυνατότητα θα βρεθούν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού κάνοντας ουσιαστική άσκηση σε διερμηνεία και μετάφραση

Με αφορμή αυτή τη δυσμενή εξέλιξη ο Σύλλογος Φοιτητών του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Τα τελευταία χρόνια τα πτυχία των φοιτητών του ΤΞΓΜΔ χάνουν όλο και περισσότερο την αξία τους. Ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, μεταξύ άλλων, είναι η σταδιακή κατάργηση του εξαμήνου εξωτερικού, δηλαδή η φοίτηση των ασκούμενων μεταφραστών για ένα εξάμηνο στο εξωτερικό με έξοδα του τμήματος, με σκοπό την περαιτέρω εξοικείωσή τους με τη γλώσσα εργασίας τους. Βαθμιαία το ποσό του προϋπολογισμού που αντιστοιχούσε στο εξάμηνο εξωτερικού μειωνόταν, με αποκορύφωμα τη φετινή απόφαση της Συγκλήτου για μηδενικό προϋπολογισμό. Η υποβάθμιση αυτή του πτυχίου μας επικυρώθηκε και νομικά, με την υπουργική απόφαση του 2012 η οποία καθιστά δυνητικό πια, αντί για υποχρεωτικό, το εξάμηνο εξωτερικού.

Η ίδια πολιτική λιτότητας προκαλεί στο τμήμα μας εξίσου σημαντικά προβλήματα, όπως την έλλειψη διδακτικού προσωπικού, κυρίως στην κατεύθυνση της Διερμηνείας και την ειδίκευση της Ισπανικής που στην ουσία έχει καταργηθεί. Το εξάμηνο εξωτερικού δεν αποτελεί πολυτέλεια, ούτε απλώς 21 διδακτικές μονάδες. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών μας και απαραίτητο εφόδιο για ένα μεταφραστή, καθώς έρχεται σε άμεση επαφή με το αντικείμενό του. Η κατάργηση αυτού απορρέει από την εσκεμμένη υποχρηματοδότηση της παιδείας και την υποβάθμιση του δημοσίου δωρεάν και ενιαίου χαρακτήρα του πανεπιστημίου. Κατά συνέπεια, δημιουργούνται πτυχία δύο ταχυτήτων: όσοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν τα έξοδά τους μόνοι τους για να μεταβούν στο εξάμηνο εξωτερικ  ού, αυτόματα αποκτούν πτυχίο κατώτερο από αυτούς που «δύνανται».

ΙΟΝΩς Σύλλογος Φοιτητών καταγγέλλουμε την απαράδεκτη στάση της Συγκλήτου και της πρυτανικής αρχής, που ενώ γνωρίζει το πρόβλημα εδώ και χρόνια, όχι μόνο αδιαφορεί για αυτό και προωθεί την κατάργηση του εξαμήνου και δείχνει ξεκάθαρα τη στάση της απέναντι στους αγώνες των φοιτητών με συλλήψεις, μηνύσεις, εκφοβισμό και κλειστές πόρτες. Απαιτούμε: αύξηση του προϋπολογισμού για το πανεπιστήμιο, επαρκή χρηματοδότηση για την πλήρη κάλυψη των εξόδων των φοιτητών στο εξωτερικό, διατήρηση του υποχρεωτικού χαρακτήρα του εξαμήνου, πρόσληψη μόνιμου διδακτικού και διοικητικού προσωπικού. Ζητάμε τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, των εργαζομένων και της φοιτητικής κοινότητας για τον αγώνα μας. Καλούμε όλα τα όργανα του πανεπιστημίου να πάρουν ξεκάθαρη θέση για το ζήτημα».