ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

ΣΔΓ1Ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας/ ΣΔΓ θέλοντας να συμβάλει ενεργά στον προβληματισμό και στην ανάδειξη ζητημάτων στη χώρα μας υλοποιεί Σχέδιο Δράσης με τίτλο:

“Συμβολή στην καταπολέμηση των στερεοτύπων λόγω φύλου όπως παρουσιάζονται στα ΜΜΕ-Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης” που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013-ΥΠΕΣ» που στοχεύει στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τις έμφυλες διαφοροποιήσεις και τα στερεότυπα πρότυπα συμπεριφοράς που προβάλουν σήμερα τα ΜΜΕ (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό τύπο.

Στο πλαίσιο της δράσης ο ΣΔΓ πραγματοποιεί την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015, 5:30 μ.μ. στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο, Ρούσβελτ 59 στη Λάρισα Εκδήλωση/Δημόσιο Διάλογο με θέμα:

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ:Βοηθούν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) στην εξάλειψή τους ή τα αναπαράγουν;

Oι εισηγήσεις που θα γίνουν από τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής θα αναδείξουν τις

ποικίλες διαστάσεις του ρόλου των ΜΜΕ σήμερα και ειδικότερα θα εξετάσουν τις κοινωνικές αναπαραστάσεις σχετικά με τα έμφυλα στερεότυπα στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό τύπο, το ρόλο και τα είδη της διαφήμισης καθώς την αυξανόμενη προβολή της βίας κατά των γυναικών στα ΜΜΕ που λειτουργεί προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή της ισότητας, της αλληλεγγύης και του σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη σύγχρονη κοινωνία.

Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις και συζήτηση με δημοσιογράφους και συμμετέχοντες-συμμετέχουσες στην εκδήλωση.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com