ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 170.000 € ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Υπογράφηκε χθες στο δημαρχείο Τυρνάβου η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Επισκευές και συντηρήσει αστικών υποδομών» από το δήμαρχο Τυρνάβου κ. Π. Σαρχώση και τους εκπροσώπους της αναδόχου εταιρίας «Άνοιξις ΕΤΕ».

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε ύστερα από μηχανικούς της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για το έργο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του έτους 2015 και έχει προϋπολογισμό 170.000,00 € (χρηματοδότηση Σ.Α.Τ.Α.)

Πρόκειται με αυτό να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης αστικών υποδομών όπως :

Επισκευής και βελτίωσης και διάνοιξης οδών και πεζοδρόμων του Δήμου Τυρνάβου που σήμερα είναι σε κακή κατάσταση ή αδιαμόρφωτοι και πλακόστρωση πεζοδρομίων που χρήζουν παρεμβάσεις επιδιορθώσεων και νέων επιστρώσεων, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Όλες εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Τυρνάβου πλαισιωμένος από τους υπευθύνους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com