ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Τυρνάβου ανακοινώνει ότι θα χορηγηθούν τρόφιμα για τους εγγεγραμμένους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου ως εξής:

Οι δικαιούχοι του Τυρνάβου την Τρίτη 28 Ιουλίου 2015 και από τις 7:30 π.μ.-9:30 π.μ. από το κοινωνικό παντοπωλείο του Τυρνάβου έναντι εκκλησίας Αγίου Γεωργίου.

Οι δικαιούχοι τού Αμπελώνα και Βρυοτόπου  την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015 και από τις 7:30 π.μ. -9:30 π.μ. από το ΚΑΠΗ Αμπελώνα.

Απαραίτητη είναι και η προσκόμιση τής κάρτας εισόδου  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ.