ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Η ΠΡΩΤΗ ΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Όλοι όσοι υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση μέχρι τις 18 Ιουλίου, ήτοι περίπου 3 εκατομμύρια φορολογούμενοι, θα πρέπει να καταβάλουν την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων έως την προσεχή Παρασκευή 31 Ιουλίου.

Οι φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων που έχουν υποβληθεί στο Taxis ξεπέρασαν τα 3,7 εκατομμύρια. Πλέον απομένει ένας μήνας προκειμένου να υποβληθούν εμπρόθεσμα ακόμη 2,1 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις.

Μέχρι σήμερα έχουν εκκαθαριστεί 3,6 εκατομμύρια δηλώσεις. Εξ αυτών το 1,38 εκατομμύριο είναι χρεωστικές και αντιστοιχούν σε φόρο 1,38 δισ. ευρώ, ήτοι ο μέσος φόρος ανά χρεωστικό εκκαθαριστικό είναι 1.000 ευρώ.

Οι υπόλοιποι 2,8 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα πρέπει να καταβάλουν την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος έως τις 30 Αυγούστου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com