ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗ Β/ΒΑΘΜΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας ανακοινώνεται ότι το υπουργείο Παιδείας καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων:

ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ειδικοτήτων Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων και Γεωλόγων), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32,. ΠΕ33, ΠΕ34,  ΤΕ01 και ΔΕ01 να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση ένταξης στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών  για το σχολικό έτος 2015-2016.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι:

  1. Έλληνες πολίτες*.
  2. Βορειοηπειρώτες και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο (Ν.Δ.3832/1958).
  3. Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ν.2431/1996).

* Σημειώνεται ότι για τους υπηκόους χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον ένα (1) έτος από την απόκτησή της, κατά την τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων με την παρούσα εγκύκλιο.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 27-07-2015 έως και 7-08-2015.

Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται στη Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  ν. Λάρισας από ώρα 08:00 π.μ. έως και 14:00μ.μ..

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Το πρόγραμμα υποβολής αιτήσεων υποψηφίων αναπληρωτών – ωρομισθίων είναι το ακόλουθο:

Ημερομηνία Ώρες παραλαβής Αρχικό επωνύμου
Δευτέρα 27/7 08.00 – 14.00 Α-Ε
Τρίτη 28/7 08.00 – 14.00 Α-Ε
Τετάρτη 29/7 08.00 – 14.00 Α-Ε
Πέμπτη 30/7 08.00 – 14.00 Ζ-Κ
Παρασκευή 31/7 08.00 – 14.00 Ζ-Κ
Δευτέρα 3/8 08.00 – 14.00 Λ-Ο
Τρίτη 4/8 08.00 – 14.00 Λ-Ο
Τετάρτη 5/8 08.00 – 14.00 Π-Ω
Πέμπτη 6/8 08.00 – 14.00 Π-Ω
Παρασκευή 7/8 08.00 – 14.00 Π-Ω

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την εγκύκλιο 119392/Ε2/24-7-2015, ΑΔΑ:69Ε3465ΦΘ3-Ε9Ι, στις ιστοσελίδες του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. http://www.minedu.gov.gr, και της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης ν. Λάρισας http://dide.lar.sch.gr ή στα Γραφεία της Δ/νσης (Καλλιθέας 11).

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com