ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ

Ο Δήμος Τεμπών και το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείαςκαι Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας ΔιάΒίου Μάθησης & Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Τεμπών στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα

Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Τεμπών μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα

Εθνικής Εμβέλειας :

Γεωργία και Φυσικοί Πόροι

Ασφάλεια και Ποιότητα Τροφίμων

Πρακτικές συμβουλές υγιεινής διατροφής

Επεξεργασία  κειμένου- Διαδίκτυο

Υπολογιστικά Φύλλα- Παρουσιάσεις

Αγγλικά – Ιταλικά

Τοπική Ιστορία

και Τοπικής Εμβέλειας:

Τοπικοί Παραδοσιακοί Χοροί

Εκμάθηση γραφής Braille σε άτομα με προβλήματα όρασης

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας»ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στις κατά τόπους δημοτικές ενότητες του Δήμου Τεμπών (Συκούριο, Πυργετός, Μακρυχώρι, Γόννοι) Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 9:00-12:00. Πρίντζιου Αναστασία Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας του ΚΔΒΜ Τεμπών και Σταυροθεοδώρου Έφη Υπεύθυνη Οργάνωσης.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τηλ. 2495350126 email: kdvmtempon@gmail.com

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com