ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΤΟ 4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ), της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σας προσκαλεί στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΤΜΧΠΠΑ στο Βόλο από τις  24έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2015.

Σε συνέχειατων προηγούμενων 3 συνεδρίων Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης που διοργανώθηκαν από το ΤΜΧΠΠΑ, σκοπός του συνεδρίου είναι η ανάδειξη, συζήτηση και επιστημονική διερεύνηση του συνολικού εύρους των θεμάτων που άπτονται του χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα και το εξωτερικόμε κεντρικούς άξονες όπως ηπολεοδομία, ηχωροταξία, η αστική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Το συνέδριο απευθύνεται στα άτομα που δραστηριοποιούνται στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα: μέλη της επιστημονικής κοινότητας, ακαδημαϊκούς και ερευνητές, στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ελεύθερους επαγγελματίες και εργαζόμενους, καθώς και φοιτητές.

Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν εισηγήσεις για τα γνωστικά αντικείμενα του χωρικού σχεδιασμού και της χωρικής ανάπτυξης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεματικέςενότητεςόπως: θεσμικό πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού, σχεδιασμός του χώρου και θέματα γης από την οπτική της κρίσης, περιβαλλοντικός σχεδιασμός-προστασία φυσικού περιβάλλοντος, βιοκλιματικός σχεδιασμός-ΑΠΕ, μεταφορές και βιώσιμη κινητικότητα, στεγαστικά προβλήματα, διαχείριση ακινήτων, καινοτομία και επιχειρηματικότητα, γεωπληροφορική, αστική αναγέννηση-αναπλάσεις, χρήσεις γης, δημιουργικές πόλεις, ποιότητα ζωής, κοινωνικές προσεγγίσεις, πληθυσμιακές μεταβολές, τουρισμός και πολιτισμός, μάρκετινγκ και branding τόπου, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, διαχείριση παράκτιου χώρου,χωρικός σχεδιασμός και νερό, δημόσιοι χώροι-χώροι πρασίνου, αστικό τοπίο-αρχ/κή τοπίου, αρχ/ική κληρονομιά, χωρική ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναμικό, συμμετοχικός σχεδιασμός κ.ά. Περιλαμβάνει, επίσης, ειδικές συνεδρίες νέων επιστημόνων με βράβευση των 5 καλύτερων εισηγήσεων. Συνολικά θα παρουσιαστούν περισσότερες από 270 εργασίες.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου διοργανώνονται:1) φοιτητικός διαγωνισμός ταινιών ντοκυμαντέρμε τίτλο Οπτικοακουστικές αναπαραστάσειςτης πόλης και αντικείμενο την πόλη και την αρχιτεκτονική, 2) διαγωνισμός poster, 3) ειδική εκδήλωση για τις προπτυχιακές διπλωματικές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://conferenceprd4.prd.uth.gr/, καθώς και στα τηλέφωνα 2421074494 (Εύα Ψαθά) και 2421074436 (Δώρα Παπαθεοχάρη). Μπορείτε επίσης να στείλετε e-mailστη διεύθυνση conferenceprd4@uth.gr.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com