ΝΕΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΣΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας σύμφωνα με την με αριθμό 33/25-9-2015 πράξη του, αφού εξέτασε τις ενστάσεις και τις αιτήσεις θεραπείας των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 – Αγγλικών, ΠΕ16 – Μουσικής και ΠΕ19-20 – Πληροφορικής και προκειμένου να διευθετηθούν τα προγράμματα των σχολικών μονάδων

για την εύρυθμη λειτουργία τους και να ικανοποιηθούν στα πλαίσια του δυνατού  οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών, τροποποίησε τοποθετήσεις ήδη τοποθετημένων εκπ/κών, για το διδακτικό έτος 2015-2016 σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες. Όσες αιτήσεις δεν ικανοποιήθηκαν, θα εξεταστούν σε δεύτερη φάση με την πρόσληψη αναπληρωτών ή τη διενέργεια αποσπάσεων από άλλα ΠΥΣΠΕ.

Συμπληρωματικά, τροποποίησε τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05 – Γαλλικών και ΠΕ07 – Γερμανικών οι οποίες έγιναν σύμφωνα με τη με αριθμ. 32/23-9-2015 πράξη του ΠΥΣΠΕ Λάρισας, λόγω αδυναμίας  διευθέτησης των προγραμμάτων των σχολικών μονάδων.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές-ντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους εκπ/κούς των σχολείων τους προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία στις νέες τους θέσεις  (όπου αυτό απαιτείται)  την Τρίτη  29  Σεπτεμβρίου 2015  και να ενημερώσουν άμεσα το πληροφοριακό σύστημα myschool.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ  ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛ ΠΕ 05

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ   ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 06 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ  ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛ ΠΕ 07

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ   ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 16.01

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ 19-20         

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com