ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΣΤΕΜΦΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Εν όψει της έναρξης της νέας αποστακτικής περιόδου 2015-2016, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας  Λάρισας, σε εφαρμογή του με αρ. 4239/122876/2-10-2014 εγγράφου του Υ.Π.Α.Π.Ε., ενημερώνει πως οι Βεβαιώσεις αμπελοκαλλιέργειας για απόσταξη στέμφυλων 

θα χορηγούνται μόνο κατόπιν της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής (μέσω της ιστοσελίδας http://e-services.minagric.gr του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας).

Συνεπώς, οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 436/2009, όπως ισχύει κάθε φορά.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται εγκαίρως, στις κατά τόπους Υπηρεσίες της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Λάρισας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Α.Δ.Ταυτότητας, Έντυπο Πληροφοριών Μητρώου), να υποβάλλουν τις αιτήσεις εκτύπωσης της δήλωσης συγκομιδής και έκδοσης βεβαίωσης αμπελοκαλλιέργειας για απόσταξη στέμφυλων.

Υπηρεσία είναι στην διάθεσή των ενδιαφερόμενων για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση/πληροφορία και συνεργασία, στα τηλέφωνα:

2413511-171, -136, -138                 Λάρισα

2493029-710, -713                                            Ελασσόνα

2492022251                                         Τύρναβος

2491022294                                         Φάρσαλα

2495051484                                         Συκούριο

2495041204                                         Πυργετός

 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ