ΤΙ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ Δ.Σ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 6ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ενόψει των επετειακών εκδηλώσεων της 6ης Οκτωβρίου το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ελασσόνας ενέκρινε κατά πλειοψηφία πιστώσεις ύψους 19.500 ευρώ για την αντιμετώπιση των απαραίτητων δαπανών των πενθήμερων εκδηλώσεων.

Αναλυτικά για τις εκδηλώσεις της 6ης Οκτωβρίου εγκρίθηκαν οι παρακάτω πιστώσεις για δαπάνες:

 1. Στεφάνια 1.000,00 €
 2. Γλυκίσματα, αναψυκτικά, ποτά 1.750,00 €
 3. Παράθεση γευμάτων 5.000,00 €
 4. Προσκλήσεις, πρόγραμμα εκδηλ. 1.500,00 €
 5. Ηχητικά 3.000,00 €
 6. Έξοδα σημαιοστολισμού 1.000,00 €
 7. Μίσθωση ορχηστρών 4.250,00 €
 8. Φωτογράφηση-βιντεοσκόπηση εκδηλ. 1.000,00 €

Σύνολο 18.500,00 €

Δαπάνες φιλοξενίας (ΚΑΕ 00.6433)

Έξοδα Φιλοξενίας 500,00 €

Αναμνηστικά δώρα 500,00 €

Σύνολο 1.000,00 €

Γενικό Σύνολο 19.500,00 €

Επίσης εγκρίθηκαν δαπάνες 5.500 ευρώ για τις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου ως εξής:

 1. Στεφάνια 1.000,00 €
 2. Γλυκίσματα, αναψυκτικά, ποτά 3.600,00 €
 3. Προσκλήσεις 400,00 €
 4. Ηχητικά 500,00 €

Γενικό Σύνολο 5.500,00 €

Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε αναφέρθηκαν τα εξής:

Ο Δ.Σ. κ. Ιωάννης Νάνος, είπε ότι το ποσό που προτείνεται να διατεθεί για τις εκδηλώσεις της 6ης Οκτωβρίου είναι μεγάλο. Με δεδομένη την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας, υπερψηφίζουμε μόνο τις σχετικές με αυτήν πιστώσεις.

Ο κ. Δήμαρχος, αφού πήρε το λόγο, είπε ότι το ποσό που προτείνεται για τον εορτασμό της 6ης Οκτωβρίου αφορά σε πενθήμερες εκδηλώσεις και επιδίωξη είναι να καθιερωθούν πλέον κάθε χρόνο, παρά τις δυσκολίες που βιώνουμε όλοι μας.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την ιστορία του τόπου μας.

Ο Δ.Σ. κ. Βασίλειος Βαρνάς, αφού πήρε το λόγο, είπε ότι η καθιέρωση πενθήμερων εκδηλώσεων είναι υπερβολή και ότι η πόλη δεν μπορεί να τις αντέξει.

Ο Δ.Σ. κ. Δημήτριος Αβρανάς, αφού πήρε το λόγο, είπε ότι το προτεινόμενο ποσό

είναι πολύ μεγάλο και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Οι προγραμματιζόμενες

εκδηλώσεις θα έπρεπε να είναι λιτές.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία

 1. Διαθέτει πίστωση δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (18.500,00 €) που είναι γραμμένη στον ΚΑΕ 00.6443 και πίστωση χιλίων ευρώ που είναι γραμμένη στον ΚΑΕ 00.6433 του προϋπολογισμού 2015, για την κάλυψη της δαπάνης των επετειακών εκδηλώσεων της 6ης Οκτωβρίου σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που αναφέρεται στην εισήγηση.
 2. Διαθέτει πίστωση πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (5.500,00 €) που είναι γραμμένη στον ΚΑΕ 00.6443 του προϋπολογισμού 2015, για την κάλυψη της δαπάνης των επετειακών εκδηλώσεων της 28ης Οκτωβρίου σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που αναφέρεται στην εισήγηση.
 3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την ανάθεση εκτέλεσης των απαραίτητων προμηθειών και υπηρεσιών.
 4. Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ.κ. Ιωάννη Νάνου, Κων/νου Ιγγλέζου, Γεωργίου Πετσέτα και Ιπποκράτη Τζιουμακλή ως προς τις δαπάνες που δεν έχουν σχέση με την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας και για τους λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτηση του κ. Νάνου.
 5. Μειοψηφούντος του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Αβρανά για τους λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτησή του.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ