ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ

Την αναλυτική εγκύκλιο με τις αλλαγές που επέρχονται στη ρύθμιση των 100 δόσεων εξέδωσε του Υπουργείο Οικονομικών η οποία κατά κύριο λόγο αλλάζει το επιτόκιο με το οποίο τοκίζονται οι οφειλές προς την εφορία που έχουν ρυθμιστεί.

Ειδικότερα με την εγκύκλιο ορίζονται τα εξής:

– Για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ που έχουν ρυθμιστεί με τις 100 δόσεις το επιτόκιο αυξάνεται από το 3% στο 5% και η αύξηση αυτή ισχύει για το ανεξόφλητο υπόλοιπο από τις 15 Οκτωβρίου 2015 και μετά.

– Οφειλές έως 5.000 ευρώ που ρυθμίστηκαν με τις 100 δόσεις εξακολουθούν να μην επιβαρύνονται με προσαυξήσεις/τόκους εκπρόθεσμης καταβολής ή το ανωτέρω επιτόκιο, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα,

β. η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, όπως προκύπτει από την τελευταία δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9), είναι αντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000 ευρώ και

γ. η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη.

– Η ρύθμιση των 100 δόσεων χάνεται εάν ο οφειλέτης δεν εξοφλήσει ή δε ρυθμίσει νέα φορολογική οφειλή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που αυτή κατέστη ληξιπρόθεσμη.

– Ορίζεται ότι η διάρκεια της ρύθμισης των 100 δόσεων μπορεί να περιοριστεί ( δηλαδή να μειωθεί ο αριθμός των δόσεων) διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα σύμφωνα με τα οικονομικά του δεδομένα, να πληρώνει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες. Δεν διευκρινίζεται ωστόσο ποια θα είναι τα οικονομικά κριτήρια

– Μειώνεται από το 8% στο 5% από τις 15 Οκτωβρίου 2015 και μετά το επιτόκιο για προηγούμενες ρυθμίσεις οφειλών ( πχ των 72 δόσεων).

– Δεν χάνονται οι ρυθμίσεις όταν ο φορολογούμενος δεν εξοφλήσει εμπρόθεσμα τις μικρές προσαυξήσεις που προκύπτουν λόγω καθυστερημένης καταβολής δόσεων των ρυθμίσεων.

Σημειώνεται ότι με το πολυνομοσχέδιο που αυτές τις μέρες συζητείται στη βουλή, επέρχονται και νέες αλλαγές στη ρύθμιση των 100 δόσεων οι οποίες θα εξειδικευτούν μετά την ψήφισή τους.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ