ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ

Ο καλύτερος δυνατός συντονισμός και η προετοιμασία για την αντιμετώπιση των πιθανών χιονοπτώσεων και πλημμυρών ενόψει του χειμώνα, συζητήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.

Στη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε αρχικά η αποτίμηση της αντιπυρικής περιόδου η οποία όπως τονίστηκε από τα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, υπήρξε μία εκ των καλύτερων της τελευταίας δεκαετίας για τη Θεσσαλία.

Επίσης, δόθηκε βαρύτητα κυρίως στην ετοιμότητα των υπηρεσιών, δεδομένου των πρόσφατων εκλογών στην τοπική αυτοδιοίκηση οι αρμόδιοι σε αρκετούς Δήμους έχουν αλλάξει, ενώ αλλαγές προσωπικού υπάρχουν και στις υπηρεσίες των σωμάτων ασφαλείας.

Το συντονισμό της συνεδρίασης είχε ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για θέματα Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστος Καλομπάτσιος, ο οποίος αναφέρθηκε στις δράσεις της Περιφέρειας ενόψει της χειμερινής περιόδου ενώ ο προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας κ Χρήστος Καραμπούζης, ανέλυσε τα μέτρα και τις δράσεις που πρέπει να ληφθούν και να γίνουν ούτως ώστε να υπάρξει η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων που θα προκύψουν από τα καιρικά φαινόμενα.

Το παρόν έδωσε και ο μετεωρολόγος κ. Φάνης Τακούδης ο οποίος παρουσίασε στο Συντονιστικό τις μετεωρολογικές εκτιμήσεις για τον επικείμενο χειμώνα, ο οποίος αναμένεται με ισχυρότερα φαινόμενα απ’ ότι ο περυσινός.

Τα μέτρα που τονίστηκε ότι πρέπει να ληφθούν είναι τα εξής:

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ  – ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ – ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες  όπως Διεύθυνση Τεχνικών Έργων– ΔΕΥΑ- ΔΗΜΟΙ  να μεριμνήσουν για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών : .

Να γίνει ο έλεγχος και καθαρισμός των ρεμάτων στις ζώνες δικαιοδοσίας τους ( Διεύθυνση Τεχνικών Έργων – ΔΗΜΟΙ στις ζώνες ευθύνης τους ) .

Να κάνουν τον έλεγχο στα αντιπλημμυρικά έργα που ήδη έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων – ΔΗΜΟΙ στις ζώνες ευθύνης τους) .

Να προχωρήσει η έκδοση σχετικής απόφασης για μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργου (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων).

Έλεγχος των φρεατίων και καθαρισμός αυτών από τις αντίστοιχες (ΔΕΥΑ η ΔΗΜΟΙ).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Όταν υπάρχει ενημέρωση από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για έντονα καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες) τότε η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας θα ενημερώνει άμεσα, αφενός μεν τα τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων , τους Δήμους και τις συναρμόδιες Υπηρεσίες με FAX αλλά και τηλεφωνικά, αφετέρου προς τα ΜΜΕ , ότι υπάρχει πιθανός κίνδυνος από πλημμύρες σε συγκεκριμένες περιοχές.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Όταν και εφόσον υπάρξει ανάγκη άμεσης επέμβασης μηχανημάτων θα πρέπει να γίνεται άμεσα από τους Δήμους αλλά και από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.

Φυσικά η επέμβαση θα γίνεται στις ζώνες ευθύνης κάθε συναρμόδιας Υπηρεσίας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας , έχει στην αρμοδιότητα της και το Εθνικό δίκτυο για τις καταπτώσεις από πλημμύρες . Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τις αυξημένες αρμοδιότητες και ευθύνες έναντι των πολιτών  .

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ 

Να οριστεί εκπρόσωπος από τους Δήμους, καθώς και από τα Δημοτικά Διαμερίσματα και να σταλεί με έγγραφο στην Πολιτικής Προστασία της Π. Ε. Λάρισας με τηλέφωνο σταθερό και κινητό  για άμεση επικοινωνία ,έτσι ώστε να υπάρχει επαφή για τυχόν προβλήματα που θα παρουσιαστούν στην ευρύτερη περιοχή .

Θα πρέπει να είμαστε φειδωλοί στην χρήση μηχανημάτων αποχιονισμού αλλά και στην ρήψη αλατιού, η οποία ας μην ξεχνάμε ότι είναι επιζήμια για το περιβάλλον και είναι επιζήμια για την σημερινή οικονομική κατάσταση που βρισκόμαστε σαν χώρα .

Ο αποχιονισμός των οδικών δικτύων θα γίνεται πρώτα  στο Εθνικό δίκτυο, στην συνέχεια στο επαρχιακό και ακολουθεί το Δημοτικό και αγροτικό δίκτυο καθώς και τα ποιμνιοστάσια εάν κριθεί αναγκαίο .

Εάν και εφόσον τα προβλήματα είναι έντονα θα πρέπει να υπάρξει υπομονή και κατανόηση από όλους μας για την σειρά που θα γίνει ο αποχιονισμός .

ΔΕΗ – ΟΤΕ

Έλεγχος στις υπέργειες γραμμές ειδικά σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο που υπάρχει πιθανότητα έντονης χιονόπτωσης.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η Αστυνομία είναι υπεύθυνη για την εκτροπή της κυκλοφορίας όταν και εφόσον υπάρχουν προβλήματα ,ειδικά για αυτό το θέμα θα πρέπει να ενημερώνονται οι κατά τόπους Διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων, ότι πρόσβαση θα έχουν οι εμπλεκόμενοι όπως :

Πολιτική Προστασία , οι συναρμόδιες υπηρεσίας καθώς επίσης και οι εθελοντικές οργανώσεις και να μην δημιουργούνται οργανωτικά προβλήματα .

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Με την Πυροσβεστική Υπηρεσία υπήρξε και ευχόμαστε να υπάρξει άριστη συνεργασία και στο άμεσο μέλλον , αλλά στον αποχιονισμό εμπλέκεται μόνο το τμήμα της ΕΜΑΚ με το οποίο συνεργαστήκαμε και στο παρελθόν με άριστα αποτελέσματα .Σε περίπτωση βέβαια πλημμυρών είναι υπεύθυνη για την άντληση των υδάτων, κυρίως σε κατοικίες εντός των οικισμών .

ΣΤΡΑΤΟΣ

Να ορισθούν δύο άτομα ( τακτικό – αναπληρωματικό) υπεύθυνα για την μέριμνα προς χρήση των Μηχανημάτων του Στρατού (διαδικασίες αδειοδότησης) σε οποιαδήποτε θέση των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλίας , όταν έχουμε μεγάλο ύψος χιονιού η έντονες πλημμύρες .

Ο υπεύθυνος αυτός θα είναι ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα και θα ενημερώνεται από τον Προϊστάμενο της Πολιτική Προστασία των Περιφερειακών Ενοτήτων . Ο στόχος θα είναι να ξεπεραστούν εμπόδια και η διαδικασία να είναι πιο ευέλικτη και αποτελεσματική.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ

Οι δασικές Υπηρεσίες δεν εμπλέκονται στην διαδικασία αποχιονισμού και πλημμυρών αλλά με την εμπειρία που διαθέτουν μπορούν να συνδράμουν εάν και εφόσον χρειασθεί . Θα πρέπει όμως, κατά την διάρκεια του χειμώνα να προετοιμασθούν κατάλληλα, έτσι ώστε να συντάξουν τις απαραίτητες μελέτες και να ζητήσουν τα ανάλογα χρήματα από τα συναρμόδια Υπουργεία για την κατασκευή αντιπυρικών ζωνών, καθαρισμός δασικών δρόμων κλπ.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί σημαντικά ο θεσμός των εθελοντικών οργανώσεων , οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας , με πρωταγωνιστικό ρόλο.

Οι εθελοντικές οργανώσεις κυρίως μέχρι σήμερα συμμετείχαν σε περιπόλους για την πυροπροστασία των δασών στους ορεινούς όγκους . Σήμερα με την εμπειρία που διαθέτουν σε εξειδικευμένες καταστάσεις, θεωρούμε ότι μπορούν να αντεπεξέλθουν οποτεδήποτε χρειασθεί .

Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν ο Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας της  αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς κ. Δημήτρης Τσιόφας,  εκπρόσωποι δήμων, της αστυνομίας, του στρατού, της αεροπορίας, των κατά τόπους Δασαρχείων, εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων και υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com