ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΟΛΙΤΣΑ

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση ανακοινώνει δράση για την πιστοποίηση υπαλλήλων του δημοσίου τομέα στην γνώση της αγγλικής γλώσσας μέσω των εξετάσεων TOEIC®.

Η δράση επιδιώκει να βοηθήσει τους εργαζόμενους να βελτιώσουν τα προσόντα τους ώστε να διεκδικήσουν με αξιώσεις οποιεσδήποτε επαγγελματικές ευκαιρίες προκύψουν στον δημόσιο τομέα.

Για το χρονικό διάστημα από 2 Νοεμβρίου 2015 έως και 31 Ιανουαρίου 2016 οι δικαιούχοι μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις TOEIC® καταβάλλοντας εξέταστρα 50€. (Σημείωση: Τα εξέταστρα για το γενικό κοινό ανέρχονται σε 150€).

Όροι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν υπάλληλοι στο δημόσιο τομέα που θα προσκομίσουν βεβαίωση εργοδότη ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν για όλους τους υποψήφιους στην ιστοσελίδα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Οι συμμετέχοντες στη δράση μπορούν να λάβουν επίσημο πιστοποιητικό TOEIC® αν το επιθυμούν. Οι ενδιαφερόμενοι θα καταβάλουν 35€ για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Διάρκεια δράσης: 2 Νοεμβρίου 2015 – 31 Ιανουαρίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες στα ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΟΛΙΤΣΑ Κιλελέρ 1 & πάροδος οδού 6 τηλ 2492022400 & 6974739507.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ