ΟΙ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, επανακάμπτει στη Λάρισα, ολοκληρώνοντας το πακέτο στοχευμένων δράσεων στην πόλη για τη διαχείριση του αστικού και ημιαστικού νερού, στο πλαίσιο του προγράμματος ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ – Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!, που υλοποιεί σε συνεργασία με την Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης -Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.)

Μετά την αρχική επίσκεψη, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2015, και τα ιδιαίτερα θετικά μηνύματα που αποτυπώθηκαν από την επαφή με τους φορείς της πόλης, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS επιστρέφει στη Λάρισα, με μια ανοιχτή προς τους πολίτες εκδήλωση, που εδράζεται στις βάσεις που τέθηκαν στη διάρκεια της πρώτης επίσκεψης.

Πιο συγκεκριμένα, από τις συμμετοχικές διαδικασίες και την ημερίδα διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της αρχικής επίσκεψης, αναδείχθηκε ως μείζον ζήτημα η ανάγκη συντονισμού της ΔΕΥΑΛ με συλλογικότητες και άλλους αρμόδιους φορείς, ώστε να υπάρχει συνεχής ενασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των υδατικών προκλήσεων της πόλης.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα και τη στόχευση του προγράμματος για μετάβαση σε ένα εφαρμόσιμο Σχέδιο Δράσης, που θα προκύψει μέσα από το δημόσιο διάλογο, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS διοργανώνει τη ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

«ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ» την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 17.00 – 21.00 στα Γραφεία ΔΕΥΑ Λάρισας (Τέρμα Τυχερού).

Στη συνάντηση έχουν προσκληθεί και αναμένονται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ΔΕΥΑ Λάρισας, της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, συλλογικοτήτων πολιτών, οικολογικών κινήσεων, του ΤΕΕ, του ΓΕΩΤΤΕΕ και άλλων φορέων αρμόδιων για τα υδατικά ζητήματα της πόλης, ενώ παράλληλα οι πολίτες της Λάρισας θα έχουν ενεργό ρόλο συμμετέχοντας σε ειδικά σχεδιασμένο φόρουμ, μέσα από το οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τους προβληματισμούς, τις απόψεις και τις προτάσεις τους.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι το διάστημα 10-12 Νοεμβρίου το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS θα πραγματοποιήσει, εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σε πάνω

από 1.000 μαθητές του Δήμου, με θέμα την εξοικονόμηση του νερού και το ρόλο τον οποίο μπορούν οι ίδιοι οι νεαροί πολίτες να διαδραματίσουν στην προστασία του πόρου. Οι συγκεκριμένες παρουσιάσεις θα έχουν χαρακτήρα διαδραστικό, που ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες και τη συμμετοχή των μαθητών και θα συνοδεύεται από διανομή ειδικά σχεδιασμένων Φύλλων Εργασίας αλλά και εγκατάσταση μειωτήρων ροής νερού για την περαιτέρω εξοικείωσή τους με τα θέματα των υδατικών πόρων και τη διερεύνηση πρακτικών για την ορθολογική χρήση τους.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com