ΣΤΟ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΕΛΕΡΙΩΝ

Θέματα μεταβολών σχολικών μονάδων, α/βαθμιας και β/βαθμιας εκπαίδευσης, αλλά και πρόσληψης συμβασιούχων για δίμηνο αναμένεται να απασχολήσουν την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δήμου Τυρνάβου που θα συνεδριάσει την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου στις 7.30 μ.μ. .

Ειδικά για τις αλλαγές στις σχολικές μονάδες η διεύθυνση α/βαθμιας εκπαίδευσης προτείνει την αναβάθμιση του 1ου δημοτικού Τυρνάβου από 12θέσιο σε 13θεσιο, την αναβάθμιση του 3ου δημοτικού από θεσιο σε 7θεσιο και την κατάργηση του νηπιαγωγείου Δελερίων λόγω έλλειψης παιδιών με 3ετή αναστολή λειτουργίας. Στη  β/βαθμια δεν προτείνονται κάποιες αλλαγές.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης είναι:

 1. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017. (έγγραφο α.π. 211744/ΓΔ4/23-12-2015 Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων).
 2. Αποδοχή επιχορήγησης στο Δήμο Τυρνάβου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης. – Κατανομή της επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Τυρνάβου. (αριθ. πρωτ. 1914/22-01-2016 απόφαση ΥΠΕΣΔΑ).
 3. Έγκριση επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών Δήμου Τυρνάβου για την αντιμετώπιση δαπανών καθαρισμού των Σχολικών Μονάδων.
 4. Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2016.
 5. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Δ.Κ. Αμπελώνα.
 6. Έγκριση συνδιοργάνωσης διασυλλογικού αγώνα ΜΤΒ (έγγραφο α.π. 356/20-01-2016 του Ποδηλατικού Αθλητικού Συλλόγου «ΠΗΝΕΙΟΣ»).
 7. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων «Καρναβάλι – Μπουρανί 2016» με την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου (ΚΕΔΗΤ).
 8. Έγκριση παραχώρησης δημοτικών χώρων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου (ΚΕΔΗΤ), για διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 9. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για την εκτέλεση δαπανών που αφορούν εορτές και εκδηλώσεις Δήμου Τυρνάβου για το έτος 2016.
 10. Αντιμετώπιση εργασιών καθαρισμού & ευπρεπισμού δημοτικών καταστημάτων & λοιπών δημοτικών κτιρίων Δήμου Τυρνάβου.
 11. Ανάθεση προμήθειας τροφίμων έπειτα από διαδικασία διαπραγμάτευσης.
 12. Ανάθεση προμήθειας υλικών συντήρησης έπειτα από διαδικασία διαπραγμάτευσης.
 13. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2016.
 14. Έκθεση επί του γ΄ τριμήνου του Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2015.
 15. Έκθεση επί του δ΄ τριμήνου του Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2015.
 16. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Τυρνάβου (2 μήνες).
 17. Έγκριση εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης Αντιδημάρχου προς εκτέλεση υπηρεσίας.- Ψήφιση πίστωσης.
 18. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και αποζημίωσης Δημάρχου για μετάβαση στην Αθήνα προς εκτέλεση υπηρεσίας. – Ψήφιση πίστωσης.
 19. Τροποποίηση της αριθ. 189/2015 ΑΔΣ που αφορά μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (οδική σήμανση) στο Δήμο Τυρνάβου.
 20. Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης σε Μικροβιολογικό Εργαστήριο στον Τύρναβο. – Αίτηση κας Φώτου Ιωάννας.
 21. Επί ενστάσεων σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση μεταξύ Ο.Τ. 33 και Ο.Τ. 34 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελώνα.
 22. Ορισμός αρμοδίου Ελεγκτικού Οργάνου για τη Διενέργεια Ελέγχου Τήρησης των Όρων Λειτουργίας Παιδότοπων.
 23. Ορισμός Επιτροπής αρίθμησης κτισμάτων στον Αμπελώνα.
 24. Καταβολή αποζημίωσης λόγω επέκτασης του σχεδίου πόλης Τυρνάβου (αριθ. πρωτ. 18876/05-11-2015 αίτηση της κ. Σκουμποδήμου – Λουλέ Ισμήνης).
 25. Καταβολή αποζημίωσης λόγω επέκτασης του σχεδίου πόλης Τυρνάβου (αριθ. πρωτ. 18877/05-11-2015 αίτηση του κ. Λουλέ Αγησίλαου).
 26. Καταβολή αποζημίωσης λόγω επέκτασης του σχεδίου πόλης Τυρνάβου (αριθ. πρωτ. 22225/23-12-2015 αίτηση της κ. Κατσανίκου Αγλαΐας).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com