ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ ΝΕΟ LEADER

Δημοσιοποιήθηκε η προκήρυξη του νέου LEADER για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων – CLLD/LEADER και καλούνται Αναπτυξιακές Εταιρείες και άλλοι φορείς να υποβάλουν την πρότασή τους για το τοπικό LEADER της περιοχής τους.

Θα ακολουθήσει η επιλογή των 45-50 τοπικών προγραμμάτων με βάση τα κριτήρια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να προκηρυχθούν τα νέα τοπικά προγράμματα LEADER από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και να ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής των Αναπτυξιακών Εταιριών που θα τα υλοποιήσουν για την περίοδο 2014-2020.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com