4 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΜΗΝΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ο Δήμος Τυρνάβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες: 

ΔΕ Οδηγού JCB  :  1 άτομο

ΥΕ Εργάτες  : 3 άτομα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Τυρνάβου στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τυρνάβου Σταύρου Καράσσου 1 Τ.Κ. 401 00 Τύρναβος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Γρηγοριάδου   Μαρίας  (τηλ. επικοινωνίας:  24923-50127 ).

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέχρι και την Τετάρτη 06/07/2016.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com