ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Την Πέμπτη 28 Ιουλίου στις 8.00΄ μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Τυρνάβου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Γνωμοδότηση αναφορικά με Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Συνολικό σύστημα υδροδότησης Βοτανοχωρίου Δήμου Τυρνάβου» (αριθ. πρωτ. οικ. 730/05-07-2016 έγγραφο Περιφέρειας Θεσσαλίας).
 2. Γνωμοδότηση αναφορικά με Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Νέα Περιμετρική Οδός Τυρνάβου και Κόμβων Συμβολής στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο» (αριθ. πρωτ. οικ. 744/07-07-2016 έγγραφο Περιφέρειας Θεσσαλίας).
 3. 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2016.
 4. Έκθεση επί του β΄ τριμήνου του Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2016.
 5. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Τυρνάβου.
 6. Επί αιτήσεως της Λέσχης Φίλων Ποδηλάτου Τυρνάβου και Υπαίθριων Αθλητικών Δραστηριοτήτων, αναφορικά με την παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου.
 7. Επί αιτήσεως της Α.Ε. Ακαδημία Τυρνάβου, αναφορικά με την παραχώρηση χρήσης δημοτικών γηπέδων για την ποδοσφαιρική περίοδο 2016 – 2017.
 8. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και αποζημίωσης Δημάρχου για μετάβαση στην Αθήνα προς εκτέλεση υπηρεσίας. – Ψήφιση πίστωσης.
 9. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. – Αίτηση «Μπλάντας Α.-Καϊδαντζής Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.».
 10. Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης δημοτικού αγροτεμαχίου.-Αίτηση κ. Σουφλιά Λεωνίδα.
 11. Κατάργηση κενωθέντος περιπτέρου στην Δ.Κ. Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου.
 12. Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού χώρου για διενέργεια καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
 13. Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Τυρνάβου και των νομικών του προσώπων, για το έτος 2017.
 14. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή οικείων συμβολαίων δημοτικής έκτασης (υπόθεση κ. Μπακούλα Νικολάου).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com