ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΣΤΟΜΙΟ ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ

Κ. Αγοραστός: Πρόκειται για έργα ζωής, έργα που «απαντούν» σε πραγματικές ανάγκες και αναβαθμίζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής και το τουριστικό προϊόν της χώρας μας

Ένα από τα πλέον βασικά έργα υποδομής, το δίκτυο αποχέτευσης, αποκτούν δύο παραθαλάσσιοι οικισμοί, παραδοσιακά παραθεριστικά θέρετρα με δυναμική παρουσία στο τουριστικό γίγνεσθαι της Θεσσαλίας: το Στόμιο στον Δήμο Αγιάς της ΠΕ Λάρισας και η Αμαλιάπολη της  Δ.Ε. Σούρπης του Δήμου Αλμυρού στην ΠΕ Μαγνησίας.

Στους δύο οικισμούς πρόκειται να κατασκευαστούν δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων συνολικού προϋπολογισμού 6 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση από το Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-20. Τα δύο έργα υποβλήθηκαν στον 1ο κύκλο της Πρόσκλησης του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020 με τίτλο «Επεξεργασία λυμάτων σε ζώνες πόσιμου νερού, οικολογικά ευαίσθητες και τουριστικές περιοχές με ισοδύναμο πληθυσμό κάτω από 2.000 κατοίκους», αξιολογήθηκαν θετικά από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Θεσσαλίας κι εντάσσονται στο ΠΕΠ με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγοραστού.

«Πρόκειται για έργα ώριμα, που πληρούν όλες τις προδιαγραφές και μπορούν να προκηρυχθούν αμέσως», δήλωσε ο κ. Κώστας Αγοραστός επαναβεβαιώνοντας ότι οι επενδύσεις στις υποδομές αποτελούν κεντρική προτεραιότητα της περιφέρειας.

«Πρόκειται για έργα ζωής, έργα που «απαντούν» σε πραγματικές ανάγκες κι έρχονται να ικανοποιήσουν χρόνια αιτήματα των κατοίκων και των παραθεριστών στην Αμαλιάπολη και το Στόμιο, δύο παραδοσιακά θέρετρα της Θεσσαλίας με δυναμική παρουσία στο τουριστικό γίγνεσθαι», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης κ. Κ. Αγοραστός και πρόσθεσε: «Πρόκειται για έργα που αναβαθμίζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής και το τουριστικό προϊόν και βελτιώνουν την εικόνα της χώρας μας διεθνώς».

Με την ευκαιρία της θετικής αξιολόγησης των δύο έργων για ένταξη στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-20 και καθώς οι πόροι του περιφερειακού προγράμματος είναι πεπερασμένοι, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας τονίζει ότι ανάλογα έργα μπορούν να προωθηθούν για ένταξη στο τομεακό πρόγραμμα.

Τα δύο έργα αφορούν:

1ο έργο: «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Τ.Κ. Στομίου»,  με Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης περίπου 1,7 εκ. €, εκ των οποίων επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση από το ΠΕΠ είναι 1,2 εκ. €. Το έργο αφορά στην κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων μήκους 6 km στον παραθαλάσσιο οικισμό Στομίου του Δήμου Αγιάς. Tα λύματα του οικισμού θα καταλήγουν στην υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Στομίου. Με την ολοκλήρωση του έργου θα εξασφαλισθεί η αποτελεσματική αποχέτευση ακαθάρτων του παραθαλάσσιου οικισμού του Στομίου η οποία σήμερα είναι προβληματική καθώς τα λύματα καταλήγουν σε βόθρους, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι απορροφητικοί και στραγγίζουν τα λύματα στο υπέδαφος, με θετική επίπτωση στην προστασία της δημόσιας υγείας (ύδατα κολύμβησης) και την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ρύπανσης της περιοχής. Το Υδατικό Σύστημα που αναμένεται να επηρεασθεί θετικά από την υλοποίηση του έργου είναι ο Πηνειός Ποταμός που, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών της Θεσσαλίας εμφανίζεται με οικολογική κατάσταση ελλιπή και χημική κατάσταση κατώτερη της καλής. Δικαιούχος του έργου είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ Κύριος του έργου και Φορέας Λειτουργίας του είναι η ΔΕΥΑ Αγιάς.

2ο έργο: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων οικισμού Αμαλιάπολης Δ.Ε. Σούρπης Δήμου Αλμυρού», με Συνολική Δημόσια Δαπάνη περίπου 4,3 εκ. €, εκ των οποίων επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση από το ΠΕΠ είναι 3 εκ. €.  Το έργο αφορά στην κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων μήκους 7,3 km στον παραθαλάσσιο οικισμό της Αμαλιάπολης της Δημοτικής Ενότητας Σούρπης του Δήμου Αλμυρού, στην κατασκευή ενός αντλιοστασίου και στην κατασκευή εξωτερικού αγωγού μήκους 8,1 km μεταφοράς των λυμάτων από τον οικισμό μέχρι το σημείο σύνδεσής του με τον υπό κατασκευή αγωγό μεταφοράς των λυμάτων Σούρπης –  Αγίας Τριάδας, με τελικό αποδέκτη την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αλμυρού. Στόχος του έργου είναι η επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος διαχείρισης των αστικών λυμάτων του οικισμού της Αμαλιάπολης, με θετικές επιπτώσεις στην προστασία της δημόσιας υγείας (ύδατα κολύμβησης) και την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ρύπανσης του Παγασητικού Κόλπου. Τα Υδατικά Συστήματα  που αναμένεται να επηρεασθούν θετικά από την υλοποίηση του έργου, είναι ο Παγασητικός κόλπος και το Υπόγειο Σύστημα του Αλμυρού που, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών της Θεσσαλίας, εμφανίζουν τιμή από μέτρια έως κακή στις παραμέτρους της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά  60/2000 / ΕΚ. Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Αλμυρού, ενώ Κύριος του έργου και Φορέας Λειτουργίας του είναι η ΔΕΥΑ Αλμυρού.

Τα έργα μετά τη θετική αξιολόγησή τους, εντάσσονται με απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας στον Άξονα 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του ΠΕΠ Θεσσαλίας, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Συμβάλλουν στην επίτευξη του «ειδικού στόχου» του ΠΕΠ «Βελτίωση της κατάστασης του υδατικού αποθέματος της Περιφέρειας» μέσω της διαχείρισης λυμάτων κατ’ εξαίρεση και κατά προτεραιότητα στις ζώνες πόσιμου ύδατος καθώς και σε ευαίσθητες οικολογικά περιοχές, παραθαλάσσιες / παραποτάμιες ή / και τουριστικές ζώνες.

Σημειώνεται ότι η σχετική Πρόσκληση παραμένει «ανοικτή», με τον 2ο κύκλο υποβολής προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους φορείς να λήγει στις  24/08/2016, οπότε και θα ξεκινήσει η αξιολόγησή τους και κατάταξη βάσει των κριτηρίων όπως προβλέπεται, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ