ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗ Β/ΒΑΘΜΙΑ

Ανακοίνωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας με αφορμή την ανάθεση του μαθήματος και σε άλλες ειδικότητες

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διαμαρτύρεται έντονα για την υποβάθμιση του μαθήματος των μαθηματικών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με την ανάθεση της διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων. Σε πρόσφατη συνάντηση της ΕΜΕ με τον Υπουργό Παιδείας αναλύθηκε η σημασία που έχει για το εκπαιδευτικό έργο και το διδακτικό προσωπικό

η βαθιά καλλιέργεια στην επιστημονική και φιλοσοφική φύση της μαθηματικής γνώσης, στην αναγκαιότητα της σύνδεσής της με την εποπτεία, με  τη συμβολική έκφραση, με την αποδεικτική διαδικασία.

  • Σημειώθηκαν οι αρνητικές συνέπειες για την μάθηση εάν το διδακτικό προσωπικό έχει βασική κατάρτιση προσανατολισμένη σε διαφορετικά πεδία και επικουρικά στην ικανότητα χρήσης ή εφαρμογής ορισμένων περιοχών της μαθηματικής επιστήμης σε αυτά τα πεδία.
  • Επισημάνθηκε ότι η διδασκαλία των μαθηματικών είναι ένα πολύπλοκο έργο σε όλες τις ηλικίες και συνθήκες εκπαίδευσης, με διακριτούς στόχους και μεθοδολογικές ιδιαιτερότητες ανάμεσα στην προσχολική, στην πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια και στην τεχνική εκπαίδευση.
  • Υπογραμμίστηκε η σημασία της αξιοποίησης των προσεγγίσεων της Διδακτικής των Μαθηματικών και της έγκυρης χρήσης των ΤΠΕ, ώστε να μην υποβαθμίζεται η διδασκαλία σε ασκησιολογία, για να περιοριστεί η μαθηματικοφοβία και η σχολική αποτυχία.

Η χώρα μας πρέπει , είναι αδήριτη ανάγκη, ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες να αναβαθμίσει ποιοτικά την μαθηματική της εκπαίδευση ώστε αυτή να συμβάλλει μεσο-μακροπρόθεσμα στην κοινωνική και οικονομική της ανάπτυξη.

Καλούμε το Υπουργείο να λάβει υπόψη πως τα μαθηματικά παντού και πάντα ήταν και θα είναι ο βασικότερος πυλώνας της εκπαίδευσης και να επανασχεδιάσει με υπεύθυνο τρόπο τη στελέχωση των σχολείων, ώστε τα μαθηματικά να διδάσκονται αποκλειστικά και μόνο από μαθηματικούς. Κάθε άλλη απόπειρα θα συνιστά μια ακόμη έκπτωση στο επίπεδο της παρεχόμενης παιδείας και εκπαίδευσης προς τις νέες γενιές με αρνητικές επιπτώσεις για την συνέχιση των σπουδών τους αλλά και για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία στην εγχώρια και την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας όπου δυστυχώς θα αναγκάζονται να αναζητούν εργασία.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ