ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΕΧΡΙ 15/12 Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ

Η Ομοσπονδία κτηνοτροφικών συλλόγων περιφέρειας Θεσσαλίας καλεί τους αιγοπροβατοτρόφους μέλη της όπως μέχρι της 15-12-2016 προβούν στην ηλεκτρονική απογραφή του μητρώου τους καθώς αν δεν το πράξουν υπάρχει ο κίνδυνος να μην πληρωθούν την εξισωτική αποζημίωση και την συνδεδεμένη.

Επίσης όσοι κτηνοτρόφοι δεν έχουν πληρωθεί την εξισωτική αποζημίωση (λόγω βοσκοτόπου) καθώς και οι νέοι κτηνοτρόφοι που δεν τους έχει δοθεί βοσκότοπος καλούνται μέχρι της 30-12-2016 να υποβάλλουν αιτήσεις στους κατά τόπους Δήμους ή στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com