ΠΡΟΗΧΘΗ ΣΕ ΤΑΞΙΑΡΧΟ Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ. ΑΓΑΚΟΣ

Ταξίαρχος και ο Λαρισαίος Α.Δ. Γεώργιος Καραπιπέρης – Δείτε το Π.Δ. με όλα τα ονόματα

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα, την 23 Ιανουαρίου 2017, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις :

Α. Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1, περίπτ. γ΄, εδάφιο πέμπτο και 40 παρ.1 και 7 του π.δ.24/1997, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ.104/2000, στο βαθμό του Ταξιάρχου, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως :

 1. 237843 Καρβουνάκης Γεώργιος του Ιωάννη
 2. 238422 Καραπιπέρης Βασίλειος του Φωτίου
 3. 233119 Αγάκος Γεώργιος του Αθανασίου
 4. 233157 Γιαννόπουλος Γεώργιος του Νικολάου
 5. 235606 Φουτάκης Αριστείδης του Ιωάννη
 6. 234972 Ξανθάκης Ηλίας του Εμμανουήλ
 7. 238124 Δημητριάδης Νικόλαος του Γεωργίου
 8. 231957 Γκράνας Γεώργιος του Ιωάννη
 9. 234547 Ντελής Στυλιανός του Δημητρίου
 10. 237449 Σανιδάς Παρασκευάς του Θεοδώρου
 11. 231792 Αλεξόπουλος Χαράλαμπος του Αλέκου
 12. 236837 Κουτούζος Παναγιώτης του Βασιλείου
 13. 236956 Νικολιδάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
 14. 239244 Λυδάκης Εμμανουήλ του Μάρκου
 15. 239376 Ρουτζάκης Αντώνιος του Δημητρίου
 16. 239754 Ματσούκας Ιωάννης του Αθανασίου
 17. 238565 Μαυρόπουλος Λάζαρος του Ανάργυρου
 18. 237296 Κανέλλος Γεώργιος του Χρήστου
 19. 231138 Τζεφέρης Πέτρος του Μιχαήλ
 20. 239035 Κοκκαλάκης Αθανάσιος του Γεωργίου
 21. 238568 Σιορέντας Δημήτριος του Γεωργίου
 22. 239400 Κοτρωνιάς Νικόλαος του Παναγιώτη
 23. 238626 Δούβαλης Γεώργιος του Δημητρίου
 24. 238309 Κοσσυβάκης Ηλίας του Ξενοφώντα
 25. 236650 Γεωργακάκος Γεώργιος του Παναγιώτη
 26. 232003 Κανακουσάκης Ιωσήφ του Νικολάου
 27. 239508 Φεύγας Θωμάς του Κωνσταντίνου
 28. 239193 Κοτλίδας Χρήστος του Ιωάννη
 29. 237877 Σδούκος Μιχαήλ του Γεωργίου
 30. 229168 Λουζιώτης Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 31. 230745 Γκαρίλας Ελευθέριος του Αθανασίου

 

Β. Προάγονται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. γ΄ εδάφιο τρίτο και 43 παρ.1, περίπτ. β΄ του π.δ.24/1997, όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ.104/2000 και 99/2002, στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως :

 1. 230970 Μπαμπίλης Απόστολος του Δημητρίου
 2. 238102 Συμεώνογλου Ιωσήφ του Αλεξάνδρου
 3. 235163 Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος του Αντωνίου
 4. 239501 Κιούσης Γεώργιος του Κωνσταντίνου
 5. 235586 Δροσάκης Ιωάννης του Κωνσταντίνου
 6. 232268 Βασιλακόπουλος Βασίλειος του Νικολάου
 7. 233258 Λεμπιδάκης Ευάγγελος του Σπυρίδωνα
 8. 235570 Γραβάνης Αθανάσιος του Θεοδώρου
 9. 239785 Μανιδάκης Δημήτριος του Εμμανουήλ
 10. 238987 Παναγιωτίδης Πέτρος του Ιωάννη
 11. 239294 Ζήκος Νικόλαος του Θεοφίλου
 12. 238368 Βαλσαμάς Βασίλειος του Γεωργίου
 13. 239072 Σκάνδαλος Αριστείδης του Ευαγγέλου

Οι Αξιωματικοί αυτοί θα αποστρατευθούν μετά τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή τους αυτή, με άλλο προεδρικό διάταγμα.

Γ. Προάγονται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. γ΄ εδάφιο έκτο, 43 παρ.1 περίπτ. α΄ και 47 του π.δ.24/1997, όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ.104/2000 και 99/2002, στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας :

 1. 232522 Βαγγέλης Ιωάννης του Ευαγγέλου
 2. 226059 Γάλλος Λάζαρος του Ηλία
 3. 236616 Βακουφτσής Ιωάννης του Γεωργίου
 4. 231199 Χήρας Δημήτριος του Χαρίση
 5. 226917 Γιαννούλης Απόστολος του Ευαγγέλου
 6. 238390 Ζαρκαδούλας Αθανάσιος του Επαμεινώνδα
 7. 232264 Καλαϊτζής Γεώργιος του Δημητρίου
 8. 236926 Μπαζάκος Σταύρος του Σωτηρίου
 9. 227049 Σκούρας Γεώργιος του Δημητρίου
 10. 232189 Τζαγκαράκης Γεώργιος του Γαβριήλ
 11. 231897 Αγάθος Γεώργιος του Ιωάννη
 12. 235680 Γραικούσης Φώτιος του Διονυσίου
 13. 239510 Τσινταράκης Μάρκος του Μιχαήλ
 14. 239017 Αγγελόπουλος Σπυρίδων του Κωνσταντίνου
 15. 232070 Ματσαρόκος Αθανάσιος του Γεωργίου
 16. 236423 Μπόλος Ηλίας του Θεοδοσίου
 17. 239414 Τσιρίγος Ευάγγελος του Κωνσταντίνου
 18. 239746 Βάκρινος Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 19. 236855 Κωστόπουλος Γεώργιος του Σπυρίδωνα
 20. 236173 Παρασύρης Νικόλαος του Αντωνίου
 21. 231983 Ζαμάνης Άγγελος του Αχιλλέα
 22. 239522 Αντωνίου Βασίλειος του Θεοδώρου
 23. 236535 Τουλίκας Γεώργιος του Αργυρίου
 24. 239260 Μπαλατσούρας Γεώργιος του Ιωάννη
 25. 233138 Βανικιώτης Γεώργιος του Αθανασίου
 26. 233324 Ντελέζος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 27. 239121 Αθανασάκης Ιωάννης του Δημητρίου
 28. 231951 Γιαννόπουλος Βασίλειος του Γεωργίου
 29. 239271 Σταυρουλάκης Δημήτριος του Εμμανουήλ
 30. 232109 Νικολόπουλος Γεώργιος του Χρήστου
 31. 229504 Παπαμαργαρίτης Αθανάσιος του Θωμά
 32. 230502 Ζάχαρης Θωμάς του Σταύρου
 33. 239728 Κυριακόγγονας Παναγιώτης του Ευσταθίου

– Οι Αξιωματικοί αυτοί θα αποστρατευθούν μετά τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή τους αυτή, με άλλο προεδρικό διάταγμα.

 

Δ. Προάγεται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.2 εδάφιο δεύτερο, 43 παρ.2 και 47 του π.δ.24/1997, όπως τροποποιήθηκε με το 99/2002, στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων, ο Αστυνομικός Διευθυντής Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας Ράλλης Δημήτριος του Αθανασίου (ΑΓΜΣ.239731), Υπηρεσίας Γραφείου, ο οποίος θα αποστρατευθεί μετά τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή του αυτή, με άλλο Προεδρικό διάταγμα.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com