ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΤΟ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017 στις 7.00΄ μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο δήμου Τυρνάβου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Αριθμός θέσεων μεταλυκειακού έτους μαθητείας ΕΠΑΛ στο Δήμο Τυρνάβου.
 2. Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος για την στήριξη του αγώνα των αγροτών.
 3. Αποδοχή επιχορήγησης στο Δήμο Τυρνάβου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης. – Κατανομή της επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Τυρνάβου. (αριθ. πρωτ. 703/17-01-2017 απόφαση ΥΠΕΣ).
 4. Κατανομή επιχορήγησης πιστώσεων ΚΑΠ (5η – 7η κατανομή έτους 2016) για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. (αριθ. 187/2016 ΑΔΣ).
 5. Λήψη απόφασης για την κατεπείγουσα ανάγκη (ακραία καιρικά φαινόμενα) λόγω μη εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
 6. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 7. Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2017.
 8. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για την εκτέλεση δαπανών που αφορούν εορτές και εκδηλώσεις του Δήμου Τυρνάβου.
 9. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Καρναβάλι – Μπουρανί 2017 στο Δήμο Τυρνάβου.
 10. Έγκριση συνδιοργάνωσης 2ης Γιορτής Ανθοκομίας στον Αμπελώνα.
 11. Έγκριση συνδιοργάνωσης 2ης Γιορτής Κτηνοτροφίας στο Αργυροπούλι.
 12. Έγκριση συνδιοργάνωσης Ετήσιας Γιορτής Κρασιού Αμπελώνα.
 13. Έγκριση συνδιοργάνωσης Γιορτής Αχλαδιού 2017 στα Πλατανούλια.
 14. Έγκριση συνδιοργάνωσης ποδηλατικού ΜΤΒ αγώνα (έγγραφο α.π. 495/24-01-2017 του Ποδηλατικού Αθλητικού Συλλόγου «ΠΗΝΕΙΟΣ»).
 15. Έγκριση συνδιοργάνωσης διασυλλογικού αγώνα Ορεινής Ποδηλασίας – Downhill (έγγραφο α.π. 13/27-01-2017 Ποδηλατικού Γυμναστικού Συλλόγου Λάρισας).
 16. Καθορισμός πιστώσεων (Κ.Α.) του Προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου, τρεχούσης χρήσεως, ως δεκτικών ενταλμάτων προπληρωμής.
 17. Έκθεση επί του δ΄ τριμήνου του Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2016.
 18. Αντιμετώπιση εργασιών καθαρισμού & ευπρεπισμού δημοτικών καταστημάτων & λοιπών δημοτικών κτιρίων Δήμου Τυρνάβου.
 19. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2017.
 20. Έγκριση της αριθ. 21/2016 απόφασης Δ.Σ. του Δεληχείου Ιδρύματος «Αντωνίου & Ευαγγελίας Δεληχά», που αφορά την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016.
 21. Αναπροσαρμογή ή μη μισθωμάτων δημοτικών καταστημάτων για το έτος 2017.
 22. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμός θέσεων υδρονομέων. – Ορισμός μελών επιτροπής για θέματα άρδευσης.
 23. Έγκριση παραχώρησης χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων της Δ.Κ. Αμπελώνα στην ΚΕΔΗΤ.
 24. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.
 25. Έγκριση εκμίσθωσης κυλικείων ΚΑΠΗ Τυρνάβου και Αργυροπουλίου.
 26. Επί αιτήσεως της «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΦΟΙ ΣΕΪΤΗ Α.Ε.», με την οποία ζητά τροποποίηση της αριθ. 224/2016 ΑΔΣ.
 27. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου για την έγκριση παρεκκλίσεων των διατάξεων του άρθρου 2 του ΠΔ 24/85 όπως ισχύει, για την επέκταση κτηνοτροφικής εγκατάστασης ιδιοκτησίας «Σεΐτης Ευάγγελος & ΣΙΑ Ε.Ε.» με υπέρβαση των μέγιστων επιτρεπόμενων ποσοστών κάλυψης και δόμησης, μείωση των πλάγιων αποστάσεων για την κατασκευή κτιρίων.
 28. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την διαδικασία εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου (ισόγειο κατάστημα) στην πόλη του Αμπελώνα, επί της οδού Δημοκρατίας αριθμός 2.
 29. Καταβολή αποζημίωσης λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης Τυρνάβου (Λουλέ Ανδριανή του Κων/νου και της Μαρίας).
 30. Καταβολή αποζημίωσης λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης Τυρνάβου (Λουλές Αγησίλαος του Γεδεών και της Αικατερίνης).
 31. Καταβολή αποζημίωσης λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης Τυρνάβου (Λουλές Δημήτριος του Γεδεών και της Αικατερίνης).
 32. Καταβολή αποζημίωσης λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης Τυρνάβου (Παπάρα Σοφία του Αλεξάνδρου – Παπάρας Χρήστος του Ιωάννη).
 33. Καταβολή αποζημίωσης λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης Τυρνάβου (Πούρικας Δημήτριος του Αλεξάνδρου και της Αναστασίας).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com