ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ

Την Τετάρτη 03.05.2017 και ώρα 19:00’ θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Αναμόρφωση (4η) Προϋπολογισμού ​Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
 2. Τροποποίηση (1η) Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2017​ Εισηγητής: Τσεργάς Κων
 3. Προσδιορισμός έργων ΣΑΤΑ​​ Εισηγητής: Τσεργάς Κων
 4. Ορισμός Ορκωτού Λογιστή, για τη χρήση του 2016​ Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
 5. Διαγραφές ποσών ​ ​          Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
 6. Αναπροσαρμογή τέλους Εμποροπανήγυρης​ ​ Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
 7. Κέντρα Κοινότητας ​         Εισηγητής: Δήμαρχος
 8. Έγκριση Προϋπολογισμού κληροδοτήματος ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ έτους 2017Εισηγητής:Τσεργάς Κ.
 9. Συμπλήρωση Πίνακα Νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Τεμπών Εισηγητής: Τσεργάς Κων
 10. Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Συκουρίου ​ Εισηγητής: Τσεργάς Κων
 11. Γνωμοδότηση επί αιτήματος κ. Δημερά Αντωνίου Εισηγητής: Τεχν. Υπηρ. / Τσεργάς Κων
 12. Αποδοχή μελέτης: «Δημιουργία ΞΕΝΩΝΑ Κρανιάς» Εισηγητής: Τεχν. Υπηρ. / Τσεργάς Κων
 13. Σύσταση Επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ) ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Εισηγητής:Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
 14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Τεχνικά Όμβριων Μακρυχωρίου» Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς
 15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αμμοχαλικόστρωση Δ.Ε. Κ.Ολύμπου» Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς
 16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία Σπηλιάς» Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς
 17. Έγκριση ΠΠΟΠ του έργου: «Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης & άρδευσης Τ.Κ. Τεμπών» Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς
 18. Έγκριση ΠΠΟΠ του έργου: «Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης & άρδευσης Τ.Κ. Παραποτάμου» Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς
 19. Έγκριση ΠΠΟΠ του έργου: «Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης & άρδευσης Τ.Κ. Αμπελακίων» Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς
 20. Έγκριση ΠΠΟΠ του έργου: «Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης & άρδευσης Τ.Κ. Μακρυχωρίου» Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς
 21. Έγκριση ΠΠΟΠ του έργου: «Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης & άρδευσης Τ.Κ. Ιτέας» Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς
 22. Έγκριση ΠΠΟΠ του έργου: «Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης & άρδευσης Τ.Κ. Ευαγγελισμού» Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς
 23. Έγκριση ΠΠΟΠ του έργου: «Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης & άρδευσης Τ.Κ. Ελάτειας» Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς
 24. Έγκριση ΠΠΟΠ του έργου: «Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης & άρδευσης Τ.Κ. Γόννων» Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς
 25. Έγκριση ΠΠΟΠ του έργου: «Επέκταση τμήματος δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Αιγάνης» Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς
 26. Έγκριση ΠΠΟΠ του έργου: «Χώρος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δ.Δ. Αιγάνης» Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com