ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΑΛΙΑΣΚΙΑΣ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ

Στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάδειξης των αρχαιολογικών μνημείων του τόπου μας , αλλά και της καλλιέργειας και διάσωσης των πολιτισμικών και πολιτιστικών μας στοιχείων, ωρίμασε η ιδέα ανάληψης πρωτοβουλίας από μια μεγάλη ομάδα πολιτών για τη δημιουργία συλλογικού θεσμικού φορέα, με αποκλειστικό σκοπό και στόχο

την ενίσχυση και συνδρομή των επίσημων κρατικών φορέων έτσι ώστε να υλοποιηθεί πλέον η διαχρονική επιθυμία της ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου πού ανήκε στον ευρύτερο χώρο της αρχαίας Περραιβίας και συγκεκριμένα  του αρχαίου  Κάστρου της Παλιάσκας, το οποίο βρίσκεται στα όρια της δημοτικής κοινότητας Βερδικούσιας του δήμου Ελασσόνας.

Η πρωτοβουλία πήρε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δεδομένου ότι ξεκίνησε η διαδικασία ίδρυσης συλλόγου, με τον διακριτικό τίτλο«ΦΙΛΟΙ  ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΑΛΙΑΣΚΙΑΣ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ». Η ιδρυτική διακήρυξη- καταστατικό υπογράφεται από σαράντα περίπου μέλη που ανέλαβαν την  πρωτοβουλία . Σκοποί του συλλόγου «Φίλοι του Κάστρου Παλιάσκιας»,  είναι οι εξής:

Η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου και της ευρύτερης περιοχής .

Η παροχή διαρκούς υποστήριξης στην προσπάθεια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, για τη διενέργεια ερευνών με ανασκαφές στην περιοχή του Κάστρου και της ευρύτερης περιοχής.

Η προβολή της πολιτιστικής σημασίας του Κάστρου  στα πλαίσια της Αρχαίας Περραιβίας.

Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη πνεύματος εθελοντισμού μεταξύ των μελών του Συλλόγου.

Η  πιθανή δημιουργία εκθεσιακού χώρου στην Κοινότητα Βερδικούσιας,  πάντα με την έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας .

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών της επίσημης αναγνώρισης του συλλόγου , θα ακολουθήσει γενική συνέλευση των μελών για ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου.

Ευελπιστούμε στην συμμετοχή και ενίσχυση του συλλόγου από πλευράς των συμπολιτών μας για ουσιαστική πραγμάτωση των σκοπών του.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com