ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών  4/θ και άνω Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Π.Ε. Λάρισας, το Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών Λάρισας σύμφωνα με την αρ. 19η/19-7-2017 Πράξη του, κατάρτισε τους Τελικούς Ενιαίους Αξιολογικούς Πίνακες Τελικής Βαθμολογίας Υποψηφίων Διευθυντών,

τους οποίους και σας ανακοινώνουμε. Οι ισοψηφήσαντες υποψήφιοι επί όλων των κριτηρίων τοποθετήθηκαν με αλφαβητική σειρά στον πίνακα και αναμένονται σχετικές διευκρινίσεις από το ΥΠΠΕΘ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση  κατά του τελικού πίνακα, από 19/7/2017 έως 21/7/2017 και ώρα 14:00, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω  fax  στη Δ/νση  στα 2410530150 ή 2410252324 (αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με τη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ στο τηλ. 2410539246 για επιβεβαίωση λήψης).

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε το κάτωθι χρονοδιάγραμμα της περαιτέρω διαδικασίας επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων:

  • Από 19/7/2017 έως 21/7/2017 Κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό πίνακα.
  • Δευτέρα 24/7/2017 Εκδίκαση ενστάσεων – κατάρτιση αναμορφωμένων τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων, ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και αποστολή τους προς κύρωση στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
  • Τρίτη 25/7/2017 Υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων με ενιαία σειρά. Η δήλωση μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου στη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Λάρισας στο έντυπο που θα σας κοινοποιήσουμε τις προσεχείς ημέρες και μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.
  • Πέμπτη 27/7/2017 Πρόταση τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων από το συμβούλιο επιλογής.
  • Παρασκευή 28/7/2017 Απόφαση τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
  • Τρίτη 1/8/2017 Ανάληψη υπηρεσίας των διευθυντών σχολικών μονάδων στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Δείτε  τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα της τελικής βαθμολογίας των υποψήφιων Διευθυντών 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων ΕΔΩ.

Δείτε  τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα της τελικής βαθμολογίας των υποψήφιων Διευθυντών 4/θ και άνω Νηπιαγωγείων ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com