Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδίκασης ενστάσεων, το Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών Λάρισας σύμφωνα με την αρ. 20η/24-7-2017 Πράξη του, κατάρτισε τους Αναμορφωμένους Τελικούς Ενιαίους Αξιολογικούς Πίνακες Υποψηφίων Διευθυντών, τους οποίους και σας ανακοινώνουμε.

Δείτε ΕΔΩ σε excel και ΕΔΩ σε pdf τον αναμορφωμένο τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα της τελικής βαθμολογίας των υποψήφιων Διευθυντών 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων.

Δείτε ΕΔΩ excel και ΕΔΩ σε pdf τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα της τελικής βαθμολογίας των υποψήφιων Διευθυντών 4/θ και άνω Νηπιαγωγείων.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων με ενιαία σειρά, αποκλειστικά και μόνον την Τρίτη 25/7/2017 από τις 8:00 έως τις 15:00, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου στη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Λάρισας στο έντυπο που σας επισυνάπτουμε και μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.

Εφιστούμε την προσοχή των Υποψηφίων Διευθυντών ως προς την συμπλήρωση της  δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων καθώς θα πρέπει:

να γίνει με ενιαία σειρά και χωρίς περιορισμό στον αριθμό των προτιμήσεων.

η ονομασία των σχολικών μονάδων στη δήλωση να αναγράφεται, όπως αυτή αναφέρεται στον επισυναπτόμενο πίνακα, ευκρινώς και χωρίς διορθώσεις.

όσες επιλογές απομένουν κενές, οι Υποψήφιοι οφείλουν να τις διαγράψουν διακριτά.

μετά την υποβολή των δηλώσεων δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση.

στο φάκελο να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, ο Αριθμός Μητρώου και η υπογραφή του Υποψηφίου/ας.

Δείτε ΕΔΩ σε excel και ΕΔΩ σε pdf τον πίνακα με τα 4/θ και άνω Δημοτικά Σχολεία της Δ/νσης ΠΕ Λάρισας.

Δείτε ΕΔΩ σε excel και ΕΔΩ σε pdf τον πίνακα με τα 4/θ και άνω Νηπιαγωγεία της Δ/νσης ΠΕ Λάρισας.

Το χρονοδιάγραμμα της περαιτέρω διαδικασίας επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων έχει ως εξής:

Πέμπτη 27/7/2017 Πρόταση τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων από το συμβούλιο επιλογής.

Παρασκευή 28/7/2017 Απόφαση τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων  από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Τρίτη 1/8/2017 Ανάληψη υπηρεσίας των διευθυντών σχολικών μονάδων στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com