ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΔΙΩΞΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Η απάντηση του δήμου Τυρνάβου για τα ρεπορτάζ σχετικά με το εξώδικο επαγγελματία του Αργυροπουλίου και τα παράπονα επαγγελματία των Δελερίων

Αναφορικά με τις από 5 & 6-8-2017 δημοσιεύσεις διαφόρων προβλημάτων που ανακύπτουν από την λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θέλουμε να κάνουμε γνωστά τα εξής:  

Πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου με την υπ’ αριθ. 110/2017 απόφασή του, ενέκρινε τον κανονισμό λειτουργίας των πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ο οποίος αποτελεί τοπική κανονιστική πράξη, που πρέπει να γίνει σεβαστός από όλους: καταστηματάρχες, πολίτες και φυσικά από τον ίδιο τον Δήμο, ο οποίος είναι επιφορτισμένος για την πλήρη εφαρμογή του.

Επισημαίνεται ότι στον συγκεκριμένο κανονισμό για πρώτη φορά οριοθετήθηκαν οι προς διάθεση χώροι για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, στο σύνολο του Καλλικρατικού Δήμου Τυρνάβου.

Η χορήγηση των αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία η οποία υποχρεούται να εφαρμόσει το σύνολο των ισχυουσών διατάξεων, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων:

  • την άδεια λειτουργίας του καταστήματος,
  • την ισχύουσα νομοθεσία «περί παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων»,
  • τον ισχύοντα κανονισμό πεζοδρομίων, οδών, πλατειών κ.λπ. κοινόχρηστων χώρων – περιπτέρων του Δήμου Τυρνάβου,
  • την δημοτική ενημερότητα για την ύπαρξη ή μη βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών,
  • την διαφύλαξη και εξυπηρέτηση των οικονομικών συμφερόντων του Δήμου,
  • τις έγγραφες ενημερώσεις & υποδείξεις των συναρμόδιων αρχών (Αστυνομία, Διεύθυνση Υγιεινής, Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., Εισαγγελική Αρχή, Υπηρεσία Δόμησης κ.λπ.)

Συνεπώς όταν συντρέχουν όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις και εφόσον διαφυλάσσεται από τον εκάστοτε καταστηματάρχη  η έκταση στην οποία δύναται να τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα, δίνεται η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου στον αιτούντα, υποχρεωμένου πάντοτε να μη δημιουργεί όχληση στους υπόλοιπους καταστηματάρχες και πολίτες.

Είναι ευνόητο ότι η εφαρμογή της νομιμότητας από όλους είναι αδιαπραγμάτευτη για τον Δήμο Τυρνάβου, δεδομένου ότι με την πιστή τήρησή της διασφαλίζεται η τάξη και όχι η αναρχία στην χρήση των κοινόχρηστων χώρων και πλατειών, στα πλαίσια της ισονομίας μεταξύ των καταστηματαρχών, αλλά και μεταξύ καταστηματαρχών και κατοίκων.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου, η επιβολή προστίμων ή διοικητικών ποινών στις περιπτώσεις ΚΥΕ εφόσον εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, όπως η Διεύθυνση Υγιεινής ή το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου, είναι μονόδρομος για το Δήμο Τυρνάβου.

Τέλος, θέλουμε να τονίσουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν υφίσταται ουδεμία δίωξη σε κανέναν επαγγελματία του Τυρνάβου, ούτε από οποιονδήποτε υπηρεσιακό παράγοντα, ούτε εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής.

Τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι ξένες για τους διοικούντες τον Δήμο, είτε αφορά πολιτικό, είτε υπηρεσιακό προσωπικό, είναι έξω και πέρα από τον πολιτικό πολιτισμό της Δ.Α. και της ιστορίας και προσφοράς του υπηρεσιακού μηχανισμού, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται πολλές φορές από την καθοδήγηση των πολιτών & επαγγελματιών για την ορθή αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων και υποθέσεών τους.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι με πρωτοβουλία των υπηρεσιακών παραγόντων και της Δ.Α., αμέσως μόλις έγινε αντιληπτό, διενεργήθηκαν οι διαδικασίες επιστροφής παραβόλου ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος σε δικαιούχο καταστηματάρχη του Αργυροπουλίου ή η εκ των υστέρων πρόσθετη πράξη προσδιορισμού τραπεζοκαθισμάτων σε υπαίθριο χώρο κ.λπ. με στόχο τη σωστή λειτουργία των επιχειρήσεων αλλά και τον σεβασμό στους πολίτες – κατοίκους του Δήμου.

Ο Δήμος Τυρνάβου, στηρίζει τους επαγγελματίες και προσπαθεί να βρει λύσεις προς όφελος όλων των εμπλεκομένων, υπενθυμίζοντας βέβαια ότι πρέπει όλοι οι πολίτες να είναι συνεπείς και στα δικαιώματά τους αλλά και στις υποχρεώσεις τους.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ