Β. ΚΟΚΚΑΛΗΣ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

“Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία και με τα συναρμόδια Υπουργεία εξετάζει μια πραγματική, βιώσιμη λύση για τα αγροτικά δάνεια με διαφάνεια και δίνοντας μια πραγματική και ριζοσπαστική λύση σε αυτό το καρκίνωμα, πραγματικά, που ταλαιπώρησε τον πρωτογενή τομέα επί σαράντα χρόνια”.

Τα παραπάνω επεσήμανε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλης Κόκκαλης απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτή Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Χρυσούλας Κατσαβριά σχετικά με τη χρήση της δραστικής ουσίας mepiquat chloride στο βαμβάκι και τη ρύθμιση των κόκκινων αγροτικών δανείων.

Ο Λαρισαίος πολιτικός ανέφερε επίσης ότι “ο αγροτικός κόσμος ταλαιπωρείται από την υπερχρέωση, τόσο οι συνεταιρισμοί όσο και τα φυσικά πρόσωπα”, ενώ έκανε επιγραμματική αναφορά στο βασικό σχεδιασμό της κυβέρνησης ο οποίος στηρίζεται σε συγκεκριμένους άξονες:

η βιώσιμη οφειλή. Ο αγρότης πλέον θα μπορεί να πληρώνει αυτό που μπορεί και όχι αυτό που τον καλούσε παλιότερα η Αγροτική Τράπεζα να πληρώσει.

η επανενεργοποίηση του γνωστού νόμου περί πανωτοκίων

η αξιοποίηση της περιουσίας των συνεταιρισμών για την οποία σύντομα ο κ. Αποστόλου θα εξαγγείλει το σχέδιο

“ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΦΑΥΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ”

Για τη τη λειτουργία της Αγροτικής Τράπεζας, το κυβερνητικό στέλεχος υποστήριξε σε υψηλούς το΄νους ότι “ήταν και είναι μια απόδειξη του φαύλου τραπεζικού συστήματος τις προηγούμενες δεκαετίες”. Και πρόσθεσε: “Η Αγροτική Τράπεζα, δυστυχώς, αντί να κάνει την αγροτική πίστη είχε τρεις άξονες: Πρώτον, τη χρηματοδότηση στους συνεταιρισμούς χωρίς τραπεζικά κριτήρια. Δεύτερον, τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Τρίτον, τις χαριστικές ρυθμίσεις.

Όλα τα προηγούμενα τριάντα χρόνια ίσχυε αυτό το φαύλο τραπεζικό σύστημα που εφάρμοζε η Αγροτική Τράπεζα: έδινε δάνεια στους συνεταιρισμούς, τα οποία υποτίθεται ότι έπρεπε να πάνε στις τσέπες των αγροτών. Τουναντίον, δεν πήγαινε ούτε μια δραχμή τότε στις τσέπες των αγροτών.

Σήμερα, μετά το 2012, που ξεπουλήθηκε η Αγροτική Τράπεζα στην ουσία, παρέμεινε το κακό κομμάτι στην υπό εκκαθάριση εταιρεία, με αποτέλεσμα χιλιάδες αγρότες, χιλιάδες κτηνοτρόφοι να είναι δέσμιοι μιας υπερχρέωσης, αλλά και αρκετοί συνεταιρισμοί.»

ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

Για τη χρήση της δραστικής ουσίας mepiquat chloride στη βαμβακοκαλλιέργεια, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρουσίασε ένα σύντομο ιστορικό της υπόθεσης καταδεικνύοντας τις ευθύνες των προηγούμενων κυβερνήσεων, καθώς επί δικής τους θητείας η εκπροσώπηση της χώρας στην ΕFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων) για το ζήτημα ήταν ελλιπής.

Επίσης, επεσήμανε τις ευθύνες για τη μη άρτια κατάρτιση του σχετικού φακέλου από την εταιρεία η οποία εμπορεύεται το σκεύασμα της εν λόγω δραστικής ουσίας.

Ως αποτέλεσμα αυτών και σύμφωνα με τον Καν. 2016/1015 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2016, τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας mepiquat chloride στον βαμβακόσπορο μειώθηκαν από 5ppm στο όριο αναλυτικού προσδιορισμού 0,05*ppm. Τα μειωμένα όρια υπολειμμάτων ισχύουν από τις 19-1-2017, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 2 του ανωτέρω κανονισμού δίνονται μεταβατικά μέτρα για τα προϊόντα που έχουν παραχθεί πριν την ημερομηνία αυτή, δηλαδή για τον βαμβακόσπορο που έχει παραχθεί πριν τις 19-1-2017 ισχύουν τα παλαιά όρια υπολειμμάτων (5ppm).

Προκειμένου τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων του mepiquat chloride στον βαμβακόσπορο να επανέλθουν στο αρχικό όριο των 5ppm ώστε να καλυφθεί η επόμενη καλλιεργητική περίοδος (δηλ. από το 2017 και μετά), το Υπουργείο έχει προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

Συγκεκριμένα:

χορήγησε κατά παρέκκλιση έγκριση διάθεσης στην αγορά του mepiquat chloride στο βαμβάκι για 120 ημέρες, κάνοντας άρση του περιορισμού μόνο επί του εδάφους μας, δηλαδή επιτρέποντας βαμβάκι στο οποίο έγινε χρήση του mepiquat chloride, να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή προϊόντων με σκοπό την κατανάλωση από ανθρώπους ή ζώα εντός της χώρας και μόνο

εξέφρασε πρόταση στην EFSA για θέσπιση προσωρινών ορίων υπολειμμάτων προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στο εμπόριο μέχρι την ολοκλήρωση της αίτησης για θέσπιση οριστικών ορίων υπολειμμάτων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com